Se alla fordon. Reagera på alla situationer.

Man måste vara beredd på överraskningar ute på vägarna, liksom på beställningar med kort varsel. Oavsett om det rör sig om trafikstockning eller en brådskande förfrågan från en kund: Man måste kunna reagera flexibelt. Det gör man bäst genom att känna till var fordonen befinner sig, deras rutt, aktuell trafikinformation eller körningarnas status. Se till att alltid vara uppdaterad om var och i vilken situation dina fordon och släpvagnar befinner sig och kunna spåra avslutade körningar – med tjänsterna Mapping och Körjournaler.

Fördelar för dig

Bättre kapacitetsutnyttjande av fordonen.

Få ut maximalt av dina möjligheter: Kontrollera den digitala kartan för att se vilka möjligheter du har och använd denna information för att planera rutten optimalt.

Snabbare reaktion.

Reagera snabbt om det händer något ovanligt eller om du upptäcker en avvikelse, tack vare omedelbar information när fordonet kört in i eller lämnat ett område samt GPS-spårning.

Nöjdare kunder.

Försäkra dig om nöjda kunder genom att alltid kunna tillhandahålla information om fordonets och godsets status och position.

Spårning av rutter. Effektiv planering.

Spårning: För detaljerad bedömning.

Mapping specificerar fordonets position och spårningsinformation. Den här tjänsten tillhandahåller även detaljer om vägmätarställning, tändning, motor, hastighet och, i kombination med Fleetboard Tidsregistrering, resterande körtid.

Ruttplanering: Hitta körklara fordon.

Visningen av räckvidd ger dig möjlighet att snabbare hitta fordon som är klara att användas, för exakt planering av körningen.

Visning av trafikflödet: Direkt överblick av allt.

Visningen av trafikflödet inklusive trafikmeddelanden gör att du kan kontrollera om rutten är fri eller om körningar kommer att försenas.

Geofence-områden och intressepunkter: För optimal överblick.

Geofence-områden och intressepunkter (POI) hjälper dig att skapa särskilda områden och tydligt markera exakta punkter.

Fleetboard Körjournaler: Begäran om detaljer.

Körjournalerna ger detaljerad information om kör- och stopptider, bränslenivå och positionsdata.

Krav

Truck Data Center

För att använda tjänsten Fleetboard Mapping och Tidsregistrering krävs fordonsdatorn Truck Data Center.

Dessa lösningar kompletterar Mapping och körjournaler

Fleetboard Logistik

Effektivare orderhantering med Fleetboard Logistik.

Fleetboard Tidsregistrering

Tjänsten Fleetboard Tidsregistrering ger en översikt över skiftstarter, dina förares kör- och vilotider och mycket mer.

Fleetboard Körstilsanalys

Upp till 15 procent lägre bränsleförbrukning med Fleetboard Körstilsanalys.