HAR DU FRÅGOR OM DIN TJÄNST?

Fleetboard Portal

Vad är den nya Fleetboard-portalen och på vilket sätt skiljer den sig från den nuvarande desktop-lösningen?

Den nya Fleetboard-portalen är en helhetslösning som ersätter de hittillsvarande systemen Mercedes-Benz Trucks Uptime Portal och Fleetboard Cockpit. Portalen erbjuder ett intuitivt, webbaserat användargränssnitt för hantering av bokade Mercedes-Benz Trucks Uptime- eller Fleetboard-tjänster.

Fördelar för dig:

 • Ingen lokal installering krävs.
 • Samtidigt och platsoberoende arbete via flera terminaler (t.ex. smartphone och bärbar dator).
 • Snabbare utvecklingscykler och därmed snabbt införande av nya funktioner.
 • Färre driftstopp tack vare snabbare felavhjälpning.

Vilka funktioner erbjuder den nya Fleetboard-portalen?

Funktionerna och tjänsternas tillgänglighet i den nya Fleetboard-portalen vidareutvecklas hela tiden. Tjänsternas aktuella omfattning hittar du här: Service Description

Vem har tillgång till den nya Fleetboard-portalen?

Den nya Fleetboard-portalen är tillgänglig för alla befintliga Fleetboard- och Mercedes-Benz Trucks Uptime-kunder. Huruvida du som befintlig kund redan kan dra nytta av den nya Fleetboard-portalen beror på utvecklingsnivån och dina bokade tjänster. Flera upplysningar kan du få av din återförsäljare.

Kan jag fortsätta att använda den gamla Mercedes-Uptime-portalen eller Fleetboard-portalen?

Den nya Fleetboard-portalen kommer i framtiden att ersätta Fleetboard Cockpit respektive Mercedes-Benz Trucks Uptime-portalen helt och hållet. Så snart du som befintlig kund har bjudits in till den nya portalen kommer du fortfarande att kunna komma åt det gamla systemet under en viss tid. Därefter avaktiveras ditt användarkonto.

Vilka är användningsvillkoren för den nya Fleetboard-portalen?

Systemvillkor

För användning av den nya Fleetboard-portalen rekommenderar vi webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. För att registrera dig behöver du en e-postadress.

Krav på maskinvaran

Användningen av den nya Fleetboard-portalen är – beroende på den aktuella utvecklingsnivån – bunden till vissa versioner av maskinvaran i ditt fordon. Kontakta din återförsäljare för att ta reda på vilken maskinvara som stöds och hur den konfigureras i ditt fordon.

Hur kommer jag åt den nya Fleetboard-portalen?

För att kunna använda den nya Fleetboard-portalen behöver du ett Fleetboard-ramavtal eller ett Mercedes-Benz Trucks Uptime-avtal. Du kan bara komma åt portalen om du får en personlig inbjudan från en redan befintlig användare. Användaren kan ge dig åtkomst till utvalda vagnparker och relevanta uppgifter.

Hur registrerar jag mig i den nya Fleetboard-portalen när jag väl har fått en inbjudan?

Klicka på länken i inbjudan som du har fått via e-post. Därefter anger du ett individuellt lösenord i registreringsformuläret och loggar in.

Utförliga anvisningar för registreringsprocessen finns här:

Hur fungerar aktiveringen respektive avaktiveringen av fordonet i den nya Fleetboard-portalen?

Tillvägagångssättet vid aktivering och avaktivering av fordonet förblir oförändrat. Detta kan du som vanligt konfigureras via Support Center på Fleetboard-webbplatsen: Fleetboard: Online Support Center

Charge Management

Fungerar tjänsten ”Charge Management” med mina befintliga laddningsstationer?

För närvarande kan vi stödja laddningsstationer från (våra partner) Siemens och Engie. Vi lägger dagligen till flera laddningsstationer och leverantörer till vår lista. Vi kan stödja alla laddningsstationer med protokollen ISO15118 och OCPP 1.6.

Stödjer tjänsten ”Charge Management” det offentliga laddningsnätverket?    

För närvarande stöder vi inte det offentliga laddningsnätet, utan endast laddningsstationerna hos depåer. Vi kommer också att hjälpa till, när det offentliga högspänningsladdningsnätet byggs ut ytterligare.

Varifrån får du information om laddningsnivå och återstående räckvidd?

Data för laddningsnivån och för kvarvarande räckvidd kommer direkt från fordonet självt.

Kommunicerar laddstolpen direkt med vår backend eller med en Siemens-backend och sedan via ett gränssnitt till oss?

Laddstolpen kommunicerar direkt till vår backend via SIM-kort eller via kundens internetanslutning

Gäller lastgränsen per fordon eller för hela stolpen?

För hela laddstolpen. Denna fördelar då effekten beroende på fordonets upptagningsförmåga, vid behov över flera anslutningar som är anslutna samtidigt
 
Vem kan hjälpa mig med ett problem med min laddstolpe?

Ja, vår 1:a nivå leder sedan vidare till tillverkarens 2:a nivå vid problem med maskinvara (endast hos officiella partner, dvs. Siemens och EV-BOX).

Är laddstolparna endast tillgängliga i Tyskland för närvarande?    

Nej, vi samarbetar på alla eActros-marknader med den samarbetspartner för laddningsstationer som har definierats för marknaden (Siemens eller Engie/EV-BOX).

Mercedes-Benz Trucks Uptime

Var kan jag hitta min Mercedes-Benz Trucks Uptime-information?

Din Mercedes-Benz Trucks Uptime-portal är inbyggd i den nya Fleetboard-portalen. 

Är Fleetboard-tjänster obligatoriska för användning av Mercedes-Benz Trucks Uptime?

Nej, det är de inte. Mercedes-Benz Trucks Uptime ingår i ett fordonsbaserat serviceavtal och ingår inte i något Fleetboard-ramavtal.

För vilka fordon är Mercedes-Benz Trucks Uptime tillgängligt?

Det går bara att använda Mercedes-Benz Trucks Uptime i kombination med en Mercedes-Benz-lastbil.

För närvarande är tjänsten Mercedes-Benz Trucks Uptime tillgänglig för modellserierna ”Actros”, ”Antos”, ”Arocs”, ”Atego”, ”eActros”, ”Econic” och ”eEconic” under förutsättning att de tekniska förutsättningarna uppfylls, med förbehåll för nationella och fordonsspecifika undantag.

Kontakta din Mercedes-Benz Trucks-servicepartner för utförlig information om tjänstens tillgänglighet.

Cockpit

Vilka systemförutsättningar gäller för Fleetboard Cockpit?
För att Fleetboard-tjänsterna ska kunna utnyttjas optimalt rekommenderar Fleetboard att minst följande systemförutsättningar är uppfyllda:
Systemkrav

Hur genomför jag en uppdatering av Fleetboard Cockpit?
Du kan starta uppdateringen i Cockpit Client under Hjälp/Uppdatering

Var kan jag ladda ned Fleetboard Cockpit?
Den senaste versionen finns på följande länk: 
Cockpit-versioner

TIDSBESTÄMNING

Stöder Fleetboards tidsbestämning 2-förardrift?
I Fleetboards tidsbestämning visas också förarkollegans uppgifter för dig.

MASSMINNE OCH (FÖRARKORT-)NEDLADDNING

Vilken kortläsare rekommenderar D28Fleetboard?
Fleetboard rekommenderar kortläsaren OMNIKEY 3121 USB.

Vem genomför administrationen av kortläsaren?
Anslutning av kortläsaren och ev. installation av erforderliga drivrutiner ska genomföras av kunden.

Vem tillhandahåller kortläsaren?
Kortläsaren ska tillhandahållas av kunden.

Hur kan jag ändra intervallet för min massminnesnedladdning?
Du kan ställa in intervallet (högst 30 dagars intervall) för massminnesnedladdningen individuellt i Fleetboard Cockpit.

Hur kan jag administrera nedladdningen av förarkort?
Du kan administrera nedladdningen av förarkort i Fleetboard Cockpit. En utförlig anvisning finns i handboken för Fleetboard Cockpit.

DispoPilot.guide

Hur ska jag installera kortuppdateringen för DispoPilot.guide (andra generationen)?
Installationsfilen och mer information om nedladdning/installation finns på Kartuppdatering

LÖSENORD

Jag har glömt mitt lösenord. Hur gör jag?
Kontakta först din Fleetboard-administratör.
Om du inte vet vem det är kan du kontakta supporten viaOnline Support Center

API (SOAP)

Har Fleetboard någon SOAP-uppkopplingsmöjlighet?
För att du ska kunna integrera dina Fleetboard-telematikdata i dina egna IT system har Fleetboard ett SOAP-gränssnitt
Mer information finns på https://webservices.fleetboard.com
Om det gäller tekniska frågor kan du kontakta Online Support Center.

SMART FÄRDSKRIVARE

En Smart färdskrivare är är installerad i fordonet. Vad bör jag tänka på?

 • Sedan 2019-06-15 är den nya färdskrivaren Smart (DTCO 4.0 / andra generationens färdskrivare) obligatorisk vid nya godkännanden av fordon
 • I och med införandet av den nya färdskrivaren Smart införs också nya verkstadskort, företagskort och förarkort (andra generationens kort)
 • Smart färdskrivare kan bara konfigureras med andra generationens verkstadskort
 • Företagskort och förarkort kan fortfarande användas, när de löper ut / byts utfärdas andra generationens kort.

Observera:

 • För fordon med Smart färdskrivare gäller ingen frisläppning för Fleetboards fordonsdator TP4
 • Fordon med Smart färdskrivare måste vara försedda med en Fleetboard fordonsdator TP5 / cTP
 • Kunder måste ha den senaste versionen av Fleetboard Cockpit (1.28 eller högre)

HAR DU FRÅGOR OM MASKINVARAN?

HAR DU FRÅGOR OM AKTIVERING/AVAKTIVERING?

AKTIVERING

Vad påverkar hur lång tid en aktivering tar?
Aktiveringstiden beror på flera faktorer, t.ex. den installerade maskinvaran och dess mobilmottagning. Se dessutom till att Tändningen är tillslagen minst en gång per dag under aktiveringen.

Hur kan jag låta aktivera mitt fordon?
Aktivera fordonet med hjälp av vårt online support-formulär 
Online Support Center

AVAKTIVERING

Hur kan jag låta avaktivera mitt fordon?
Avaktivera ditt fordon med hjälp av vårt online supportformulär
Online Support Center

HAR DU FRÅGOR SOM RÖR FAKTUROR/AVTAL?

AVTAL

Var kan jag hitta mitt avtalsnummer och kundnummer? 
Avtalsnumret är det 10-iffriga numret på ditt avtal som börjar med 14. Kundnumret har 5 eller 6 siffror och står också i ditt avtal.       

Kan jag göra om avtalet från tjänsten Transportmanagement till tjänsten Messaging?
Det går att göra om avtalet. För detta behövs en ändring av ramavtalet. Kontaaka då din försäljningskontaktperson: Säljkontakter.

Hur länge sparas data i Fleetboard-systemet?
Allt efter slaget av data finns olika fastställda lagringstider som framgår av Fleetboards dataskyddsbestämmelser.

Var kan jag hitta en översikt över mina bokade tjänster?
Dina bokade tjänster finns i din avtalsbekräftelse.

FAKTURA

Varför blir jag debiterad en anslutnings- och/eller årsavgift?
Anslutnings- och/eller årsavgiften ingår i ditt avtal med Fleetboard.

Varför debiteras ett fordon fast det inte finns kvar i min vagnpark?
Det ser ut som om fordonet i detta fall inte har blivit avaktiverat. Du kan när som helst låta avaktivera ett fordon som du inte längre har i drift med hjälp av vårt onlineformulär. Om du redan har sålt eller återlämnat fordonet behöver vi få ett bevis, t.ex. ett avtal med leasingpartnern eller ett försäljningskvitto.     

När utställs fakturorna? 
Fakturorna utställs den första dagen i varje månad.

PARTNERVAGNPARK

Jag vill ansöka om en partnervagnpark. Hur gör jag?
Välj först ”Länka partnervagnparker” och sedan ”Begär länkning” under ”Administrativ hjälp” i Online Support Center.

Tänk på att formuläret måste undertecknas av ansvarig kontaktperson för ägarvagnparken.

HAR DU FRÅGOR OM FLEETBOARDS APPAR?

Fleet.app

Vilka funktionaliteter erbjuder Fleetboards Fleet-app?
> Användningsanalys med körstilsbedömning och svårighetsgrad (fordons- eller förarrelaterat)
> Förarregistrering (position, färdförlopp)
> Sändning av textmeddelanden till förarna
> Överblick över körtidsprognoserna
> Körtider och raster

Var kan jag ladda ned Fleetboards Fleet-app?
Fleetboard-apparna kan laddas med från Google Play Store och Apple App Store.

Fleetboard Driver

Vilka funktionaliteter erbjuder appen Fleetboard Driver?
Information som är viktig för föraren från tjänsterna Tidsekonomi, Användningsanalys och Track and Trace.

Hur kan jag ändra förarkortnumret i appen Fleetboard Driver?
Logga då in i Fleetboard Driver med din e-postadress och ditt personliga lösenord.
Under fliken Min profil har du nu möjlighet att under Förnya förarkort ändra ditt förarkortnummer.

Hur registrerar jag en förare i appen Fleetboard Driver?
1. Registrera dig i appen med namn, e-postadress, språk och lösenord och godkänn de allmänna affärsvillkoren (AGB)
2. Du får ett e-postmeddelande. Bekräfta det.

Var kan jag ladda ned appen Fleetboard Driver?
Fleetboard-apparna kan laddas ned i Google Play Store, Apple App Store och Mercedes-Benz Truck App Portal.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Vilka Fleetboard-tjänster måste jag ha bokat för att i appen Fleetboard Driver kunna se data i Performance Coach, Time Manager och Min Lastbil?
För följande vyer måste tillhörande tjänst ha bokats:
För Time Manager måste du ha bokat tjänsten Tidsbestämning
För Performance Coach måste du ha bokat tjänsten Användningsanalys
För Min Lastbil måste du ha bokat tjänsten Track & Trace.

Hur kan jag som förare se information i Performance Coach, Time Manager och Min Lastbil?
1. Efter registrering och första inloggning visas förarkortverifieringen för dig.
2. Utför det fyra följande stegen-
3. Infoga sedan förarkortet och dess utfärdandeland i appen.
4. Infoga vägmätarställningen för det Fleetboard-fordon som förarkortet är insatt i.
5. Kör fordonet i ungefär 15 minuter så att alla data blir överförda.
6. Fleetboard kontrollerar nu automatiskt om de data som anges i appen stämmer överens med Fleetboards uppgifter.
7. (Tänk på att verifieringen kan ta upp till 24 timmar.)
8. Om verifieringen lyckades får din disponent automatiskt ett meddelande i Cockpit om frisläppning av uppgifterna
9. Så snart uppgifterna har frisläppts kan du se dina data i appen.
10. Om verifieringen inte lyckades måste du kontrollera alla dina inmatade data och upprepa förarkortverifieringen.
11. Om verifieringen trots detta inte kan genomföras bör du kontakta oss direkt via appen.

KONTAKT

KONTAKT

Jag är intresserad av Fleetboards produkter/tjänster. Vem kan jag vända mig till?
Här finns en översikt över våra försäljningskontakter: Säljkontakter

Var kan jag lämna in en platsansökan / få se läget för min ansökan?
Din ansökan måste lämnas in via www.daimler.com/career. I den här portalen kan du också söka det aktuella läget för din ansökan.

Var kan jag beställa Fleetboards reklammaterial?
Vårt reklammaterial finns inte till försäljning. Om du är intresserad ber vi dig att kontakta din försäljningskontaktperson.