HAR DU FRÅGOR OM DIN TJÄNST?

Cockpit

Vilka systemförutsättningar gäller för Fleetboard Cockpit?
För att Fleetboard-tjänsterna ska kunna utnyttjas optimalt rekommenderar Fleetboard att minst följande systemförutsättningar är uppfyllda:
Systemkrav

Hur genomför jag en uppdatering av Fleetboard Cockpit?
Du kan starta uppdateringen i Cockpit Client under Hjälp/Uppdatering

Var kan jag ladda ned Fleetboard Cockpit?
Den senaste versionen finns på följande länk: 
Cockpit-versioner

TIDSBESTÄMNING

Stöder Fleetboards tidsbestämning 2-förardrift?
I Fleetboards tidsbestämning visas också förarkollegans uppgifter för dig.

MASSMINNE OCH (FÖRARKORT-)NEDLADDNING

Vilken kortläsare rekommenderar D28Fleetboard?
Fleetboard rekommenderar kortläsaren OMNIKEY 3121 USB.

Vem genomför administrationen av kortläsaren?
Anslutning av kortläsaren och ev. installation av erforderliga drivrutiner ska genomföras av kunden.

Vem tillhandahåller kortläsaren?
Kortläsaren ska tillhandahållas av kunden.

Hur kan jag ändra intervallet för min massminnesnedladdning?
Du kan ställa in intervallet (högst 30 dagars intervall) för massminnesnedladdningen individuellt i Fleetboard Cockpit.

Hur kan jag administrera nedladdningen av förarkort?
Du kan administrera nedladdningen av förarkort i Fleetboard Cockpit. En utförlig anvisning finns i handboken för Fleetboard Cockpit.

DispoPilot.guide

Hur ska jag installera kortuppdateringen för DispoPilot.guide (andra generationen)?
Installationsfilen och mer information om nedladdning/installation finns på Kartuppdatering

LÖSENORD

Jag har glömt mitt lösenord. Hur gör jag?
Kontakta först din Fleetboard-administratör.
Om du inte vet vem det är kan du kontakta supporten viaOnline Support Center

SOAP

Har Fleetboard någon SOAP-uppkopplingsmöjlighet?
För att du ska kunna integrera dina Fleetboard-telematikdata i dina egna IT system har Fleetboard ett SOAP-gränssnitt
Mer information finns på https://webservices.fleetboard.com
Om det gäller tekniska frågor kan du kontakta webservices@fleetboard.com

SMART FÄRDSKRIVARE

En Smart färdskrivare är är installerad i fordonet. Vad bör jag tänka på?

  • Sedan 2019-06-15 är den nya färdskrivaren Smart (DTCO 4.0 / andra generationens färdskrivare) obligatorisk vid nya godkännanden av fordon
  • I och med införandet av den nya färdskrivaren Smart införs också nya verkstadskort, företagskort och förarkort (andra generationens kort)
  • Smart färdskrivare kan bara konfigureras med andra generationens verkstadskort
  • Företagskort och förarkort kan fortfarande användas, när de löper ut / byts utfärdas andra generationens kort.

Observera:

  • För fordon med Smart färdskrivare gäller ingen frisläppning för Fleetboards fordonsdator TP4
  • Fordon med Smart färdskrivare måste vara försedda med en Fleetboard fordonsdator TP5 / cTP
  • Kunder måste ha den senaste versionen av Fleetboard Cockpit (1.28 eller högre)

HAR DU FRÅGOR OM MASKINVARAN?

Dispo Pilot

Hur genomförs en kallstart med DispoPilot.guide?
Kallstart av DispoPilot.guide (första generationen):
1. Bekräfta med till-/från-knappen upptill på displayen och håll den intryckt.
2. Bekräfta sedan kortvarigt med Reset-knappen på displayens baksida, fortsätt att hålla till-/från-knappen intryckt.
3. Fortsätt att hålla till-/från-knappen intryckt tills en dialogruta visas (blå bildskärm, dialog på engelska). 
4. Släpp till-/från-knappen och bekräfta dialogen.
5. Apparaten startar nu om automatiskt. (Info: Processen tar litet längre tid än en varmstart)

Kallstart av DispoPilot.guide (andra generationen):
1. Ta ut DispoPilot.guide ur hållaren.
2. Håll till-/från-knappen intryckt tills en grå meny visas.
3. Håll till-/från-knappen intryckt tills DispoPilot.guide har stängts av.
4. Håll till-/från-knappen intryckt tills "Welcome Screen" visas.
5. Sätt tillbaka DispoPilot.guide i hållaren.
6. Tryck på OK på "Välkomstmenyn".

TELEMATIKENHET

Hur gör jag om jag vill byta maskinvara
Kontakta din Fleetboard Support eller din Mercedes Benz- / Fleetboard-servicepartner. Där får du anvisningar om hur du går vidare.

VERKSTADSSUPPORT

Vem kan jag vända mig till med mina installationsfrågor?
När det gäller tekniska frågor kring installationen kan du kontakta vår Fleetboard Verkstadssupport på tyska och engelska:
Telefon:
+49 (0) 7271 98 18 18
måndag-fredag
09:00 - 17:00 
lördag
08:00 - 13:00

LIVSCYKEL

Hur länge kan jag fortsätta att använda den installerade maskinvaran?

En översikt över de olika maskinvarukomponenternas livscykler följer

här

HAR DU FRÅGOR OM AKTIVERING/AVAKTIVERING?

AKTIVERING

Vad påverkar hur lång tid en aktivering tar?
Aktiveringstiden beror på flera faktorer, t.ex. den installerade maskinvaran och dess mobilmottagning. Se dessutom till att Tändningen är tillslagen minst en gång per dag under aktiveringen.

Hur kan jag låta aktivera mitt fordon?
Aktivera fordonet med hjälp av vårt online support-formulär 
Online Support Center

AVAKTIVERING

Hur kan jag låta avaktivera mitt fordon?
Avaktivera ditt fordon med hjälp av vårt online supportformulär
Online Support Center

HAR DU FRÅGOR SOM RÖR FAKTUROR/AVTAL?

AVTAL

Var kan jag hitta mitt avtalsnummer och kundnummer? 
Avtalsnumret är det 10-iffriga numret på ditt avtal som börjar med 14. Kundnumret har 5 eller 6 siffror och står också i ditt avtal.       

Kan jag göra om avtalet från tjänsten Transportmanagement till tjänsten Messaging?
Det går att göra om avtalet. För detta behövs en ändring av ramavtalet. Kontaaka då din försäljningskontaktperson: Säljkontakter.

Hur länge sparas data i Fleetboard-systemet?
Allt efter slaget av data finns olika fastställda lagringstider som framgår av Fleetboards dataskyddsbestämmelser.

Var kan jag hitta en översikt över mina bokade tjänster?
Dina bokade tjänster finns i din avtalsbekräftelse.

FAKTURA

Varför blir jag debiterad en anslutnings- och/eller årsavgift?
Anslutnings- och/eller årsavgiften ingår i ditt avtal med Fleetboard.

Varför debiteras ett fordon fast det inte finns kvar i min vagnpark?
Det ser ut som om fordonet i detta fall inte har blivit avaktiverat. Du kan när som helst låta avaktivera ett fordon som du inte längre har i drift med hjälp av vårt onlineformulär. Om du redan har sålt eller återlämnat fordonet behöver vi få ett bevis, t.ex. ett avtal med leasingpartnern eller ett försäljningskvitto.     

När utställs fakturorna? 
Fakturorna utställs den första dagen i varje månad.

PARTNERVAGNPARK

Jag vill ansöka om en partnervagnpark. Hur gör jag?
Skicka det nedanstående formuläret ifyllt och undertecknat till:
support@Fleetboard.com
http://www.fleetboard.com/portal/static/forms/en_EN/Support_Form_Fleet_Connection.pdf
Tänk på att formuläret måste undertecknas av ansvarig kontaktperson för ägarvagnparken.

HAR DU FRÅGOR OM FLEETBOARDS APPAR?

Fleet.app

Vilka funktionaliteter erbjuder Fleetboards Fleet-app?
> Användningsanalys med körstilsbedömning och svårighetsgrad (fordons- eller förarrelaterat)
> Förarregistrering (position, färdförlopp)
> Sändning av textmeddelanden till förarna
> Överblick över körtidsprognoserna
> Körtider och raster

Var kan jag ladda ned Fleetboards Fleet-app?
Fleetboard-apparna kan laddas med från Google Play Store och Apple App Store.

Fleetboard Driver

Vilka funktionaliteter erbjuder appen Fleetboard Driver?
Information som är viktig för föraren från tjänsterna Tidsekonomi, Användningsanalys och Track and Trace.

Hur kan jag ändra förarkortnumret i appen Fleetboard Driver?
Logga då in i Fleetboard Driver med din e-postadress och ditt personliga lösenord.
Under fliken Min profil har du nu möjlighet att under Förnya förarkort ändra ditt förarkortnummer.

Hur registrerar jag en förare i appen Fleetboard Driver?
1. Registrera dig i appen med namn, e-postadress, språk och lösenord och godkänn de allmänna affärsvillkoren (AGB)
2. Du får ett e-postmeddelande. Bekräfta det.

Var kan jag ladda ned appen Fleetboard Driver?
Fleetboard-apparna kan laddas ned i Google Play Store, Apple App Store och Mercedes-Benz Truck App Portal.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Vilka Fleetboard-tjänster måste jag ha bokat för att i appen Fleetboard Driver kunna se data i Performance Coach, Time Manager och Min Lastbil?
För följande vyer måste tillhörande tjänst ha bokats:
För Time Manager måste du ha bokat tjänsten Tidsbestämning
För Performance Coach måste du ha bokat tjänsten Användningsanalys
För Min Lastbil måste du ha bokat tjänsten Track & Trace.

Hur kan jag som förare se information i Performance Coach, Time Manager och Min Lastbil?
1. Efter registrering och första inloggning visas förarkortverifieringen för dig.
2. Utför det fyra följande stegen-
3. Infoga sedan förarkortet och dess utfärdandeland i appen.
4. Infoga vägmätarställningen för det Fleetboard-fordon som förarkortet är insatt i.
5. Kör fordonet i ungefär 15 minuter så att alla data blir överförda.
6. Fleetboard kontrollerar nu automatiskt om de data som anges i appen stämmer överens med Fleetboards uppgifter.
7. (Tänk på att verifieringen kan ta upp till 24 timmar.)
8. Om verifieringen lyckades får din disponent automatiskt ett meddelande i Cockpit om frisläppning av uppgifterna
9. Så snart uppgifterna har frisläppts kan du se dina data i appen.
10. Om verifieringen inte lyckades måste du kontrollera alla dina inmatade data och upprepa förarkortverifieringen.
11. Om verifieringen trots detta inte kan genomföras bör du kontakta oss direkt via appen.

KONTAKT

KONTAKT

Jag är intresserad av Fleetboards produkter/tjänster. Vem kan jag vända mig till?
Här finns en översikt över våra försäljningskontakter: Säljkontakter

Var kan jag lämna in en platsansökan / få se läget för min ansökan?
Din ansökan måste lämnas in via www.daimler.com/career. I den här portalen kan du också söka det aktuella läget för din ansökan.

Var kan jag beställa Fleetboards reklammaterial?
Vårt reklammaterial finns inte till försäljning. Om du är intresserad ber vi dig att kontakta din försäljningskontaktperson.