HAR DU FRÅGOR OM DIN TJÄNST?

Fleetboard Portal

Vad är den nya FleetBoard-portalen och hur skiljer den sig från den nuvarande Desktop-lösningen?

Den nya webbaserade FleetBoard-portalen ersätter Desktop-tillämpningen ”Cockpit” och erbjuder en användarhandledning enligt den nuvarande tekniska nivån, intuitiv design och integration av kända och nya tjänster som Mercedes Benz Uptime eller Charge Management för eldrivna fordon.

 • Webbaserad lösning med tvåfaktorsautentisering
 • Ingen installering och därmed snabbare uppdateringscykler
 • Flexibelt fordon (Assets) och vagnparksadministration (tenants).
 • Inbjudningsbaserad användarhantering

Vilka funktioner erbjuder den nya FleetBoard-portalen?

Den nya FleetBoard-portalen vidareutvecklas hela tiden. Tjänsternas aktuella omfattning hittar du här.

Vem har tillgång till den nya FleetBoard-portalen och hur kan man använda den?

Om den bokade tjänsteomfattningen motsvarar avtalet samt den aktuella utvecklingsnivån, kan du dra nytta av den nya FleetBoard-portalen. Parallell användning av den nya portalen och FleetBoard Cockpit är endast möjlig i begränsad utsträckning. Kontakta din distributör för mer exakt information

Vilka system- och maskinvarukrav gäller för den nya portalen?

Den medföljande maskinvaran skall vara tekniskt kompatibel med molnet.

 • CTP1 126.400.900 Zulu/ CTP2 139.201.906 ATLANT RC02
 • TP5 122.240.900 Zulu

TP4 kommer att stödjas vid ett senare tillfälle.

Rekommenderade webbläsare är: Chrome, Firefox, Safari i den senaste versionen
Aktuell information finns på: https://my.fleetboard.com/legal/en/servicedescription.html

Hur får man tillgång till FB-portalen och hur loggar man in?

För att kunna använda FleetBoard-portalen krävs det ett FleetBoard-ramavtal eller ett Mercedes-Benz Uptime-avtal. Åtkomsten till portalen är endast möjlig efter inbjudan genom systemet eller genom redan registrerade användare. I samband med detta får du nya inloggningsuppgifter. När registreringsprocessen har slutförts kan du använda portalen: VIDEO.

Varför behövs det en tvåfaktorsautentisering vid inloggningen?

För att försvåra obehörig åtkomst till dina tjänster är  en tvåfaktorsautentisering
nödvändig. För detta behöver du en motsvarande app för din smartphone, t.ex.

 • Google Authenticator
 • Microsoft Authenticator

Installera en av de motsvarande apparna på din smartphone eller på din stationära dator för att du skall kunna autentisera dig. Autentiseringen gäller i 30 dagar

Ändras någonting vid aktivering/inaktivering av fordonet?

Tillvägagångssättet för aktiveringen/inaktiveringen av fordonet är oförändrat: https://www.fleetboard.se/service-kontakt/online-support-center/

Charge Management

Fungerar tjänsten ”Charge Management” med mina befintliga laddningsstationer?

För närvarande kan vi stödja laddningsstationer från (våra partner) Siemens och Engie. Vi lägger dagligen till flera laddningsstationer och leverantörer till vår lista. Vi kan stödja alla laddningsstationer med protokollen ISO15118 och OCPP 1.6.

Stödjer tjänsten ”Charge Management” det offentliga laddningsnätverket?    

För närvarande stöder vi inte det offentliga laddningsnätet, utan endast laddningsstationerna hos depåer. Vi kommer också att hjälpa till, när det offentliga högspänningsladdningsnätet byggs ut ytterligare.

Varifrån får du information om laddningsnivå och återstående räckvidd?

Data för laddningsnivån och för kvarvarande räckvidd kommer direkt från fordonet självt.

Kommunicerar laddstolpen direkt med vår backend eller med en Siemens-backend och sedan via ett gränssnitt till oss?

Laddstolpen kommunicerar direkt till vår backend via SIM-kort eller via kundens internetanslutning

Gäller lastgränsen per fordon eller för hela stolpen?

För hela laddstolpen. Denna fördelar då effekten beroende på fordonets upptagningsförmåga, vid behov över flera anslutningar som är anslutna samtidigt
 
Vem kan hjälpa mig med ett problem med min laddstolpe?

Ja, vår 1:a nivå leder sedan vidare till tillverkarens 2:a nivå vid problem med maskinvara (endast hos officiella partner, dvs. Siemens och EV-BOX).

Är laddstolparna endast tillgängliga i Tyskland för närvarande?    

Nej, vi samarbetar på alla eActros-marknader med den samarbetspartner för laddningsstationer som har definierats för marknaden (Siemens eller Engie/EV-BOX).

Mercedes-Benz Uptime

Var hittar jag min Mercedes-Benz Uptime-information?

Din Mercedes-Benz Uptime-portal är integrerad i den nya FleetBoard-portalen.  

Är FleetBoard-tjänster obligatoriska för MB-Uptime?

Nej, det är de inte. Mercedes-Benz Uptime ingår i ett fordonsbaserat serviceavtal och ingår inte i något FleetBoard-ramavtal.

Finns det någon automatisk påminnelsefunktion för användare/kunder om en servicepartner raderas från Mercedes-Benz eller inte längre finns tillgänglig?

Om en servicepartner inte längre är tillgänglig (t.ex. på grund av servicestället har stängts) tilldelas den verkstad som är inställd som standard till den motsvarande lastbilen. Detsamma gäller för standardkontaktpersoner.

Hur många kontaktpersoner kan en kund tilldela till varje fordon?

Högst tre kontaktpersoner kan tilldelas till varje lastbil. Dessa behöver naturligtvis inte vara samma för varje fordon. Därför kan antalet kontaktpersoner sammanlagt vara högre.

Hur uppskattas batteristatusen (State of Health, SoH)?

Statusen anger hur många procent av högvoltsbatteriets nominella kapacitet som fortfarande kan användas. Detta värde är en indikator på högvoltsbatteriets status.

Hur beräknas antalet ekvivalenta fullständiga (batteri-)cykler?

Vid beräkningen av ekvivalenta fullständiga cykler summeras energiflödet för laddnings- och urladdningsförloppen. En ekvivalent fullständig cykel motsvarar den dubbla nominella energin för ett högvoltsbatteri.

Beaktas bytet av en högvoltsbatterimodul vid batteristatusen och vid antalet cykler?

Statusvärdet, som visas i FleetBoard-portalen, anger alltid miniminivån för alla installerade batteripaket. Värdet ändras alltså inte, om det utbytta batteripaketet inte var det batteripaket som hade den lägsta nivån.

Cockpit

Vilka systemförutsättningar gäller för Fleetboard Cockpit?
För att Fleetboard-tjänsterna ska kunna utnyttjas optimalt rekommenderar Fleetboard att minst följande systemförutsättningar är uppfyllda:
Systemkrav

Hur genomför jag en uppdatering av Fleetboard Cockpit?
Du kan starta uppdateringen i Cockpit Client under Hjälp/Uppdatering

Var kan jag ladda ned Fleetboard Cockpit?
Den senaste versionen finns på följande länk: 
Cockpit-versioner

TIDSBESTÄMNING

Stöder Fleetboards tidsbestämning 2-förardrift?
I Fleetboards tidsbestämning visas också förarkollegans uppgifter för dig.

MASSMINNE OCH (FÖRARKORT-)NEDLADDNING

Vilken kortläsare rekommenderar D28Fleetboard?
Fleetboard rekommenderar kortläsaren OMNIKEY 3121 USB.

Vem genomför administrationen av kortläsaren?
Anslutning av kortläsaren och ev. installation av erforderliga drivrutiner ska genomföras av kunden.

Vem tillhandahåller kortläsaren?
Kortläsaren ska tillhandahållas av kunden.

Hur kan jag ändra intervallet för min massminnesnedladdning?
Du kan ställa in intervallet (högst 30 dagars intervall) för massminnesnedladdningen individuellt i Fleetboard Cockpit.

Hur kan jag administrera nedladdningen av förarkort?
Du kan administrera nedladdningen av förarkort i Fleetboard Cockpit. En utförlig anvisning finns i handboken för Fleetboard Cockpit.

DispoPilot.guide

Hur ska jag installera kortuppdateringen för DispoPilot.guide (andra generationen)?
Installationsfilen och mer information om nedladdning/installation finns på Kartuppdatering

LÖSENORD

Jag har glömt mitt lösenord. Hur gör jag?
Kontakta först din Fleetboard-administratör.
Om du inte vet vem det är kan du kontakta supporten viaOnline Support Center

SOAP

Har Fleetboard någon SOAP-uppkopplingsmöjlighet?
För att du ska kunna integrera dina Fleetboard-telematikdata i dina egna IT system har Fleetboard ett SOAP-gränssnitt
Mer information finns på https://webservices.fleetboard.com
Om det gäller tekniska frågor kan du kontakta webservices@fleetboard.com

SMART FÄRDSKRIVARE

En Smart färdskrivare är är installerad i fordonet. Vad bör jag tänka på?

 • Sedan 2019-06-15 är den nya färdskrivaren Smart (DTCO 4.0 / andra generationens färdskrivare) obligatorisk vid nya godkännanden av fordon
 • I och med införandet av den nya färdskrivaren Smart införs också nya verkstadskort, företagskort och förarkort (andra generationens kort)
 • Smart färdskrivare kan bara konfigureras med andra generationens verkstadskort
 • Företagskort och förarkort kan fortfarande användas, när de löper ut / byts utfärdas andra generationens kort.

Observera:

 • För fordon med Smart färdskrivare gäller ingen frisläppning för Fleetboards fordonsdator TP4
 • Fordon med Smart färdskrivare måste vara försedda med en Fleetboard fordonsdator TP5 / cTP
 • Kunder måste ha den senaste versionen av Fleetboard Cockpit (1.28 eller högre)

HAR DU FRÅGOR OM MASKINVARAN?

Dispo Pilot

Hur genomförs en kallstart med DispoPilot.guide?
Kallstart av DispoPilot.guide (första generationen):
1. Bekräfta med till-/från-knappen upptill på displayen och håll den intryckt.
2. Bekräfta sedan kortvarigt med Reset-knappen på displayens baksida, fortsätt att hålla till-/från-knappen intryckt.
3. Fortsätt att hålla till-/från-knappen intryckt tills en dialogruta visas (blå bildskärm, dialog på engelska). 
4. Släpp till-/från-knappen och bekräfta dialogen.
5. Apparaten startar nu om automatiskt. (Info: Processen tar litet längre tid än en varmstart)

Kallstart av DispoPilot.guide (andra generationen):
1. Ta ut DispoPilot.guide ur hållaren.
2. Håll till-/från-knappen intryckt tills en grå meny visas.
3. Håll till-/från-knappen intryckt tills DispoPilot.guide har stängts av.
4. Håll till-/från-knappen intryckt tills "Welcome Screen" visas.
5. Sätt tillbaka DispoPilot.guide i hållaren.
6. Tryck på OK på "Välkomstmenyn".

TELEMATIKENHET

Hur gör jag om jag vill byta maskinvara
Kontakta din Fleetboard Support eller din Mercedes Benz- / Fleetboard-servicepartner. Där får du anvisningar om hur du går vidare.

VERKSTADSSUPPORT

Vem kan jag vända mig till med mina installationsfrågor?
När det gäller tekniska frågor kring installationen kan du kontakta vår Fleetboard Verkstadssupport på tyska och engelska:
Telefon:
+49 (0) 7271 98 18 18
måndag-fredag
09:00 - 17:00 
lördag
08:00 - 13:00

LIVSCYKEL

Hur länge kan jag fortsätta att använda den installerade maskinvaran?

En översikt över de olika maskinvarukomponenternas livscykler följer

här

HAR DU FRÅGOR OM AKTIVERING/AVAKTIVERING?

AKTIVERING

Vad påverkar hur lång tid en aktivering tar?
Aktiveringstiden beror på flera faktorer, t.ex. den installerade maskinvaran och dess mobilmottagning. Se dessutom till att Tändningen är tillslagen minst en gång per dag under aktiveringen.

Hur kan jag låta aktivera mitt fordon?
Aktivera fordonet med hjälp av vårt online support-formulär 
Online Support Center

AVAKTIVERING

Hur kan jag låta avaktivera mitt fordon?
Avaktivera ditt fordon med hjälp av vårt online supportformulär
Online Support Center

HAR DU FRÅGOR SOM RÖR FAKTUROR/AVTAL?

AVTAL

Var kan jag hitta mitt avtalsnummer och kundnummer? 
Avtalsnumret är det 10-iffriga numret på ditt avtal som börjar med 14. Kundnumret har 5 eller 6 siffror och står också i ditt avtal.       

Kan jag göra om avtalet från tjänsten Transportmanagement till tjänsten Messaging?
Det går att göra om avtalet. För detta behövs en ändring av ramavtalet. Kontaaka då din försäljningskontaktperson: Säljkontakter.

Hur länge sparas data i Fleetboard-systemet?
Allt efter slaget av data finns olika fastställda lagringstider som framgår av Fleetboards dataskyddsbestämmelser.

Var kan jag hitta en översikt över mina bokade tjänster?
Dina bokade tjänster finns i din avtalsbekräftelse.

FAKTURA

Varför blir jag debiterad en anslutnings- och/eller årsavgift?
Anslutnings- och/eller årsavgiften ingår i ditt avtal med Fleetboard.

Varför debiteras ett fordon fast det inte finns kvar i min vagnpark?
Det ser ut som om fordonet i detta fall inte har blivit avaktiverat. Du kan när som helst låta avaktivera ett fordon som du inte längre har i drift med hjälp av vårt onlineformulär. Om du redan har sålt eller återlämnat fordonet behöver vi få ett bevis, t.ex. ett avtal med leasingpartnern eller ett försäljningskvitto.     

När utställs fakturorna? 
Fakturorna utställs den första dagen i varje månad.

PARTNERVAGNPARK

Jag vill ansöka om en partnervagnpark. Hur gör jag?
Välj först ”Länka partnervagnparker” och sedan ”Begär länkning” under ”Administrativ hjälp” i Online Support Center.

Tänk på att formuläret måste undertecknas av ansvarig kontaktperson för ägarvagnparken.

HAR DU FRÅGOR OM FLEETBOARDS APPAR?

Fleet.app

Vilka funktionaliteter erbjuder Fleetboards Fleet-app?
> Användningsanalys med körstilsbedömning och svårighetsgrad (fordons- eller förarrelaterat)
> Förarregistrering (position, färdförlopp)
> Sändning av textmeddelanden till förarna
> Överblick över körtidsprognoserna
> Körtider och raster

Var kan jag ladda ned Fleetboards Fleet-app?
Fleetboard-apparna kan laddas med från Google Play Store och Apple App Store.

Fleetboard Driver

Vilka funktionaliteter erbjuder appen Fleetboard Driver?
Information som är viktig för föraren från tjänsterna Tidsekonomi, Användningsanalys och Track and Trace.

Hur kan jag ändra förarkortnumret i appen Fleetboard Driver?
Logga då in i Fleetboard Driver med din e-postadress och ditt personliga lösenord.
Under fliken Min profil har du nu möjlighet att under Förnya förarkort ändra ditt förarkortnummer.

Hur registrerar jag en förare i appen Fleetboard Driver?
1. Registrera dig i appen med namn, e-postadress, språk och lösenord och godkänn de allmänna affärsvillkoren (AGB)
2. Du får ett e-postmeddelande. Bekräfta det.

Var kan jag ladda ned appen Fleetboard Driver?
Fleetboard-apparna kan laddas ned i Google Play Store, Apple App Store och Mercedes-Benz Truck App Portal.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Vilka Fleetboard-tjänster måste jag ha bokat för att i appen Fleetboard Driver kunna se data i Performance Coach, Time Manager och Min Lastbil?
För följande vyer måste tillhörande tjänst ha bokats:
För Time Manager måste du ha bokat tjänsten Tidsbestämning
För Performance Coach måste du ha bokat tjänsten Användningsanalys
För Min Lastbil måste du ha bokat tjänsten Track & Trace.

Hur kan jag som förare se information i Performance Coach, Time Manager och Min Lastbil?
1. Efter registrering och första inloggning visas förarkortverifieringen för dig.
2. Utför det fyra följande stegen-
3. Infoga sedan förarkortet och dess utfärdandeland i appen.
4. Infoga vägmätarställningen för det Fleetboard-fordon som förarkortet är insatt i.
5. Kör fordonet i ungefär 15 minuter så att alla data blir överförda.
6. Fleetboard kontrollerar nu automatiskt om de data som anges i appen stämmer överens med Fleetboards uppgifter.
7. (Tänk på att verifieringen kan ta upp till 24 timmar.)
8. Om verifieringen lyckades får din disponent automatiskt ett meddelande i Cockpit om frisläppning av uppgifterna
9. Så snart uppgifterna har frisläppts kan du se dina data i appen.
10. Om verifieringen inte lyckades måste du kontrollera alla dina inmatade data och upprepa förarkortverifieringen.
11. Om verifieringen trots detta inte kan genomföras bör du kontakta oss direkt via appen.

KONTAKT

KONTAKT

Jag är intresserad av Fleetboards produkter/tjänster. Vem kan jag vända mig till?
Här finns en översikt över våra försäljningskontakter: Säljkontakter

Var kan jag lämna in en platsansökan / få se läget för min ansökan?
Din ansökan måste lämnas in via www.daimler.com/career. I den här portalen kan du också söka det aktuella läget för din ansökan.

Var kan jag beställa Fleetboards reklammaterial?
Vårt reklammaterial finns inte till försäljning. Om du är intresserad ber vi dig att kontakta din försäljningskontaktperson.