Mercedes-Benz Sverige AB
Dockgatan 1
Box 50530
S-202 50 Malmö
Telefon +46 40 671 84 84
Telefax +46 40 671 84 85
www.mercedes-benz.se
Org. Nr. 556487-1548

Copyright

Copyright Daimler. Alla rättigheter förbehålls. Alla texter, bilder, grafik, ljudfiler, video- och animationsfiler och arrangerandet därav är föremål för upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd. De får inte reproduceras eller ändras och användas i kommersiellt syfte på andra webbplatser eller vidarebefordras till tredje part. Flera Daimler-webbplatser innehåller också bilder som är upphovsrättsligt skyddade.

Garanti

Daimler tillhandahåller informationen utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Alla implicita garantier beträffande säljbarhet, lämplighet för särskilda ändamål eller icke-överträdelse av lagar och patent är också uteslutna. Även om vi förutsätter att informationen som vi tillhandahåller är korrekt, kan den innehålla felaktigheter.

Licensrättigheter

Daimler strävar efter att erbjuda en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas därför att du gillar den kreativa designen lika mycket som vi gör. Vi hoppas dock att du förstår att Daimler måste skydda sin immateriella egendom, inklusive patent och upphovsrätter, och dessa webbsidor kan inte medge några som helst licensrättigheter till Daimlers immateriella egendom.