Digital Solutions

Fleetboard Portal

Din centrala åtkomstpunkt för alla tjänster.

Fleetboard Cockpit

Med Fleetboard Cockpit kan du snabbt och i detalj analysera data från Fleetboard-tjänsterna. Resultaten visas överskådligt och kortfattat.

Fleetboard Apps

Mercedes-Benz Truck App Portal

App Your Truck! Gör din lastbilpark ännu kraftfullare – med innovativa appar från Mercedes-Benz Truck App Portal.

Hardware