Truck Data Center

Truck Data Center är kärnan i den uppkopplade lastbilen. Den är en intelligent konnektivitetsmodul som kontinuerligt kontrollerar fordonssystemens status och skickar data i realtid.

Fleetboard DispoPilot.guide

Använd en förarsurfplatta som kombinerar Fleetboard Logistikadministration, kommunikation och navigation: DispoPilot.guide är ett mångsidigt och medtagbart arbetsverktyg för dina förare.

Installation av hårdvara

Fleetboard-hårdvaran kan installeras i ett nytt fordon direkt från fabrik, men den kan även uppgraderas i alla lastbilsmärken.

Maskinvaruuppgradering krävs

Avstängning av 2G- och 3G-näten:
Information om maskinvarubyte.

FAQs Hardware

Svar på dina oftast förekommande frågor.