Maskinvaruuppgradering krävs

Information om maskinvarubyte.

På den här sidan hittar du all viktig information för att du ska kunna genomföra maskinvarubyte på dina aktuella enheter TP3, TP4 och TP5 på grund av livscykelhanteringen och dessutom den kommande avstängningen av 2G- och 3G-näten. Vid 2G-nätavstängningen måste hänsyn ovillkorligen även tas till fordon i transittrafik (t.ex. genom Schweiz fr.o.m. 31 december 2022).

Avstängning av 2G- och 3G-näten

Landsöversikt över planerade nätavstängningar

Process för maskinvarubyte

Fyra steg för ett lyckat maskinvarubyte:

1. Beställ maskinvara och boka en tid i verkstaden

Komponenter för Mercedes-Benz fordon: Kontrollera i standardkatalogen (Xentry Parts Information)

Komponenter för andra fordon

2. Avaktivera fordon med gammal maskinvara

Avaktivera fordonet 2–3 dagar FÖRE verkstadsbesöket.

Aktivera/avaktivera symbolbricka Välj avaktivera.

3. Fordonet byggs om i verkstaden

Instruktion för Mercedes-Benz fordon: Kontrollera i standardkatalogen (Xentry Parts Information)

Instruktion för andra fordon (1)

Instruktion för andra fordon (2)

Kontrollinstruktion för fordon från andra tillverkare

Telefonnumret hittar du med hjälp av telefonnummergeneratorn. Ange ICCID-numret i länken nedan.

4. Aktivera fordonet med ny maskinvara

Starta aktiveringen efter avslutad ombyggnad

Fleetboard: Online Support Center -> Aktivera/avaktivera symbolbricka: Välj aktivera.

Vid aktiveringen ska serienumret (se nedan) för den berörda enheten anges för Online Support Center.

Här hittar du serienumret/ICCID:

Telefonnummersökning:

Kontakt: