Maskinvaruuppgradering krävs

Information om maskinvarubyte.

På den här sidan hittar du viktig information om hur du byter maskinvara i dina aktuella telematikstyrenheter (telematikplattform i 3:e till 5:e generationen samt Truck Data Center 6 och 7 - 1:a generationen) på grund av kommande avstängning av 2G- och 3G-näten och för att genomföra Life Cycle Management. Vid 2G-nätavstängningen måste hänsyn ovillkorligen även tas till fordon i transittrafik (t.ex. genom Schweiz från 31 december 2022 och Slovenien från 31 december 2023).

Avstängning av 2G- och 3G-näten

Mobilnäten förändras: Flera globala teleoperatörer kommer att fasa ut sina 2G- och 3G-nät i slutet av 2025 och bygga ut sina frekvenser för nya, effektivare mobiltekniker (4G LTE och 5G). Om dina fordon kör i olika länder kan tillgängligheten till mobil dataanslutning komma att variera. Redan innan de faktiska 2G-/3G-näten upphör måste du räkna med begränsningar i användningen av nätet och möjliga avbrott i telematiktjänsten.

Landsöversikt över planerade nätavstängningar

Berörda länder: 2G3G_Network_Availability_Map.pdf.

Att mobilnätsoperatörerna stänger av de för oss så viktiga 2G- och 3G-bredbanden ställer oss som tillverkare inför vissa utmaningar. Därför har vi lanserat kampanjen Stay Connected.  Vi har utvecklat rätt eftermonteringslösning, förbättrat verkstadsprocesserna och sammanställt ett erbjudandepaket, allt för att göra uppgraderingen så bekväm som möjligt för dig.

FLEET HEALTH CHECK

Kontakta din lokala Fleetboard-marknadskontakt för att ta reda på om du berörs och i så fall vilka fordon.

Process för maskinvarubyte

Fyra steg för ett lyckat maskinvarubyte:

Beställ maskinvara och boka en tid i verkstaden

Komponenter för Mercedes-Benz fordon: Kontrollera i standardkatalogen (Xentry Parts Information) eller ADANA.

Komponenter för andra fordon

Fordonet byggs om i verkstaden

 Mercedes-Benzfordon: Nödvändiga monteringsanvisningar finns i Xentry WIS.

Uppgradering: Anvisning för fordon från andra tillverkare för den senaste maskinvarugenerationen

Eftermontering: Anvisning för fordon från andra tillverkare (första installationen)

Test efter maskinvarubyte

Telefonnumret hittar du med hjälp av telefonnummergeneratorn. Ange ICCID-numret i länken nedan.

Kontrollinstruktion för fordon från andra tillverkare

Aktivera fordonet med ny maskinvara

Starta aktiveringen via onlineformuläret nedan efter avslutad ombyggnad. Fordonet kan lämna verkstaden, aktiveringen sker automatiskt.

Uppgradering: Använd denna länk för återaktivering
(endast för fordon som tidigare varit aktiva)

Eftermontering: Använd denna länk för första aktiveringen
(för fordon vid första monteringen)

Telefonnummersökning:

AKTIVERING AV STYRENHET

Kontakt: