Fleetboard Portal

Din centrala åtkomstpunkt för alla tjänster.

Den nya molnbaserade portalen kommer i framtiden att ersätta FleetBoard Cockpit. Den nya portalen har modern design, intuitiv användning och är din centrala åtkomstpunkt för alla tjänster.

Men den har också flera nya funktioner:

  • Mer information: proaktiva aviseringar med larm för snabb respons, rekommenderade åtgärder istället för rådata
  • Bättre prestanda: korta releasecykler, snabb tillgång till nya funktioner, automatiserade uppdateringar i bakgrunden
  • Effektivare: effektivt arbetsflöde med några få klick, snabba laddningstider
  • Integrering av ett snabbare positioneringsintervall
  • Utökning av tidshanteringstjänster med Card Hotel-möjlighet på utvalda marknader
  • Integrering av eTruck-specifika funktioner i portalen
  • Integrering av Mercedes-Benz Trucks Uptime i samma gränssnitt
  • Avancerad säkerhet och autentisering (2 VA)

Fleetboard Portal

Fleetboard Charge Management

Se till att dina lastbilar är laddade och klara för körning

Fleetboard Mapping

Kontinuerlig uppföljning.
Flexibel respons.

Fleetboard Logbook

Förstå hur dina eTrucks beter sig i ditt företag

Mercedes-Benz Trucks Uptime

Intelligent nätverk. För ännu smartare fordonsanvändning.

Fleetboard analytics

Optimera körningar. Maximera vinsten.