Fleetboard Logbook

Förstå hur dina eTrucks beter sig i ditt företag

Med den digitala körjournalen har du alltid full koll. Den ger dig en överblick över hela historiken för alla körningar för ett fordon och gör att du snabbare kan identifiera samband. Den hjälper dig att ta reda på vad som är särskilt viktigt med en eTruck och visar översiktligt hur varje enskild körning har gått. Dagsförloppet för en lastbil är uppdelat i de tre huvudtillstånden körning, stående och laddning. Översiktlig information om körd hastighet, totalvikt, höjd eller temperatur gör det möjligt att dagligen identifiera belastning, problem och optimeringspotential per fordon. Detaljerade filter gör det möjligt för vagnparkschefer att sortera uppgifterna efter individuella kriterier och få ut rätt information.

Fördelar

Förstå hur eTrucks beter sig och hur de används på ditt företag och i den dagliga verksamheten

Maximera utnyttjandet av dina eTrucks genom att se hur lastbilarna har använts över tid

Maximera utnyttjandet av dina eTrucks genom att se hur lastbilarna har använts över tid

Tekniska förutsättningar

Truck Data Center