HAR DU FRÅGOR OM MASKINVARAN?

Dispo Pilot

Hur genomförs en kallstart med DispoPilot.guide?
Kallstart av DispoPilot.guide (första generationen):
1. Bekräfta med till-/från-knappen upptill på displayen och håll den intryckt.
2. Bekräfta sedan kortvarigt med Reset-knappen på displayens baksida, fortsätt att hålla till-/från-knappen intryckt.
3. Fortsätt att hålla till-/från-knappen intryckt tills en dialogruta visas (blå bildskärm, dialog på engelska). 
4. Släpp till-/från-knappen och bekräfta dialogen.
5. Apparaten startar nu om automatiskt. (Info: Processen tar litet längre tid än en varmstart)

Kallstart av DispoPilot.guide (andra generationen):
1. Ta ut DispoPilot.guide ur hållaren.
2. Håll till-/från-knappen intryckt tills en grå meny visas.
3. Håll till-/från-knappen intryckt tills DispoPilot.guide har stängts av.
4. Håll till-/från-knappen intryckt tills "Welcome Screen" visas.
5. Sätt tillbaka DispoPilot.guide i hållaren.
6. Tryck på OK på "Välkomstmenyn".

TELEMATIKENHET

Hur gör jag om jag vill byta maskinvara
Kontakta din Fleetboard Support eller din Mercedes Benz- / Fleetboard-servicepartner. Där får du anvisningar om hur du går vidare.

VERKSTADSSUPPORT

Vem kan jag vända mig till med mina installationsfrågor?
När det gäller tekniska frågor kring installationen kan du kontakta vår Fleetboard Verkstadssupport på tyska och engelska:
Telefon:
+49 (0) 7271 98 18 18
måndag-fredag
09:00 - 17:00 
lördag
08:00 - 13:00

LIVSCYKEL

Hur länge kan jag fortsätta att använda den installerade maskinvaran?

En översikt över de olika maskinvarukomponenternas livscykler följer

här