Arbeta med full kapacitet. Uppfyll lagstadgade bestämmelser.

Lagstadgade bestämmelser om kör- och vilotider måste följas till punkt och pricka. Brott mot dessa bestämmelser ger böter. Men för att vara konkurrenskraftig är det också av yttersta vikt att din vagnpark drivs med full kapacitet. Tjänsten Fleetboard Tidsregistrering ger en detaljerad översikt över dina förares kör- och vilotider. Du kan också se information om starten av skiftet, alla vilotidsreduktioner och körtidsförlängningar, uppskattad resterande körtid och mycket mer. Detta ger en perfekt grund för effektiv planering av körningar samtidigt som alla lagstadgade krav uppfylls.

Fördelar för dig

Undvik böter på ett enklare sätt.

Undvik böter: Få en snabb överblick över alla tidigare och aktuella föraraktiviteter och säkerställ på ett enkelt sätt att lagstadgade bestämmelser följs.

Planera körningar effektivt.

Utnyttja dina förares kapacitet på ett effektivare sätt och planera dina uppdrag baserat på redan registrerade och resterande kör-, arbets- och vilotider.

Oumbärligt för dig: Detaljerad information

En översikt över alla tidsregistreringar.

Tjänsten Fleetboard Tidsregistrering visar starten av skiftet, arbets-, kör- och vilotider samt vilotidsreduktioner och körtidsförlängningar på ett användarvänligt sätt på din arbetsplats. Överträdelser framhävs automatiskt. Uppskattade resterande körtider skapas.

CSV-export: Direkt överlämning av fakta.

Alla data från Tidsregistrering kan vid behov laddas ned som en CSV-rapport och redigeras i vanliga office- eller texthanteringsverktyg.

Krav

Truck Data Center

För att använda tjänsten Fleetboard Tidsregistrering krävsfordonsdatorn Truck Data Center. När fordonsdatorn är sammankopplad med den digitala färdskrivaren ges när som helst åtkomst till all relevant förarinformation.

Digital färdskrivare

Utöver fordonsdatorn behövs en digital färdskrivare med D8-gränssnitt.

Dessa lösningar kompletterar Tidsregistrering

Fleetboard Cockpit

Med Fleetboard Cockpit kan du snabbt och i detalj analysera data från Fleetboard-tjänsterna. Resultaten visas överskådligt och kortfattat.

Nedladdning av förarkort och massminne

Sparar tid och resurser: Spara alla viktiga förardata och data från massminnet automatiskt – regelbundet, DEKRA-certifierat och i överensstämmelse med alla lagar – med Fleetboards nedladdning av förarkort och massminne.

Fleetboard Mapping

Från fågelperspektiv: Hela vagnparken på en karta – med Fleetboard Mapping visas status och position för dina fordon.

Fleetboard Rådgivning

Stanna kvar i din bekanta miljö: Med Fleetboard kan du importera alla data från Tidsregistrering till din egen logistikprogramvara.