Spara tid. Få tillgång till information.

Att arkivera data i enlighet med alla tillämpliga lagar kostar tid och arbetskraft. Ett transportföretag är enligt lag ansvarigt för att kopiera och lagra uppgifter från förarkorten var 28:e dag och från massminnet var 90:e dag. Med Fleetboards nedladdning av förarkort och massminne kan du läsa, vidarebefordra och spara alla relevanta data från avlägsna platser. Uppfyll det lagstadgade kravet på att tillhandahålla dokumentation utan extra arbetsinsats – DEKRA-certifierat, automatiserat och bekvämt från ditt centrala kontor.

Fördelar för dig

Spara data snabbt. Fortsätt arbeta direkt.

Snabba på avläsningen, lagringen och arkiveringen av data från förarkortet och massminnet avsevärt genom att läsa av data från avlägsna platser.

Uppfyll alla lagstadgade krav. Helt automatiskt.

Minska arbetet som är förknippat med att uppfylla lagstadgade krav för att tillhandahålla dokumentation och arkivera data – med automatiska nedladdningar.

Förenkla faktureringen.

Spara tid och pengar vid hantering av kostnader: Vi förser dig med de viktigaste data du behöver, antingen genom nedladdning eller import till ditt löne- och bokföringssystem.

Det är enkelt att uppfylla lagstadgade bestämmelser.

Nedladdningar: I rätt tid och tillförlitligt.

Nedladdningarna av massminne övervakas och, beroende på konfigurerat intervall, utförs helt automatiskt senast var 90:e dag och i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Även data på förarkortet kan enkelt och automatiskt hämtas var 28:e dag. Eller t.o.m. tidigare beroende på fordonsdator och konfigurerad inställning.

Arkivering: Utan extra arbetsinsats.

Datan från fordonets massminne och förarkortet sparas på Fleetboard-servern i mellan 12 och 36 månader. Denna konsekventa arkivering av alla data säkerställer att alla lagstadgade krav på arkivering och lagring uppfylls.

Lokal lagring: Med bara ett par klick.

Data på förarkortet och massminnet sparas lokalt på datorn med minimal arbetsinsats. Dessutom har du möjlighet att utvärdera information med hjälp av enklare analysverktyg.

Krav

Truck Data Center

Fleetboard-fordonsdatorn, Truck Data Center, skickar information från fordonet till Fleetboard Cockpit. Fordonsdatorn, som är sammankopplad med den digitala färdskrivaren, ger åtkomst till all relevant information när som helst.

Digital färdskrivare

En digital färdskrivare krävs för båda tjänsterna. Nedladdning kan ske från avlägsna platser.

Dessa lösningar kompletterar Nedladdning av förarkort och massminne

Fleetboard Cockpit

Kontrollera enkelt nedladdningen av förarkort och massminne med Fleetboard Cockpit. Du kan dessutom dra fördel av en detaljerad analys av dina data och av en användarvänlig visning av resultaten.

Fleetboard Tidsregistrering

Få en överblick över dina förares registrerade och resterande kör-, arbets- och vilotider. Dra nytta av dina anställda på ett effektivare sätt – med Fleetboard Tidsregistrering.