Börja inte om från scratch varenda dag.

Att uppfinna hjulet på nytt för varje uppdrag är väldigt tidskrävande. Oavsett om det handlar om livsmedel eller farligt gods, distributions- eller intercity-transport. I alla branscher finns återkommande processer som behöver förenklas. Effektivisera orderplaneringen och -hanteringen, och optimera hela transportkedjan med Fleetboard Logistik.

Fördelar för dig

Behåll kollen.

Förbättra transportplaneringen och styr alla uppdrag.

Dokumentera alla processer.

Säkerställ komplett dokumentation: Digitalisera alla uppdrag.

Felfri kommunikation.

Det lönar sig att styra körningar med tydliga instruktioner: Minska fel med enklare kommunikation.

Enklare koordination av uppdrag.

Definierade arbetsflöden: Bättre planering av transportuppdrag.

Arbetsflöden säkerställer att förarna kan instrueras på ett optimalt sätt. De kan hantera uppdrag genom att bekräfta de enskilda processtegen och kommunicera med det centrala kontoret med hjälp av fritextmeddelanden, där det behövs.

Statusmeddelanden: Exakt tillvaratagande av information.

Statusmeddelanden kan konfigureras flexibelt och individuellt för transportuppdraget och hjälper förarna att registrera information efter uppdrag, körning eller kolli.

Ivägsändning: Direkt vid datorn.

Med Fleetboard Logistik kan du planera och koordinera transportuppdragen på ett mer effektivt sätt. Antingen via Fleetboard Cockpit eller företagets transportprogramvara.

Krav

Truck Data Center

För att använda tjänsten Fleetboard Logistik krävs fordonsdatorn Truck Data Center.

Fleetboard Cockpit

Cockpit ger information direkt och är grunden för alla analyser, utvärderingar samt information.

Fleetboard DispoPilot.guide eller DispoPilot.app

Tjänsten Fleetboard Logistik kräver Fleetboard DispoPilot.guide eller en Android-aktiverad enhet med DispoPilot.app.

Dessa lösningar kompletterar Logistik

Fleetboard Rådgivning

Dra nytta av skräddarsydda lösningar. Fleetboard Rådgivning utvecklar dina individuella arbetsflöden tillsammans med dig. De är optimalt utformade för att tillgodose dina krav. Experter hjälper dig att integrera våra tjänster i din programvara.

Fleetboard Mapping

Spåra dina fordon och kontrollera om din körning är i tid.