Med stöd från experter.

För att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av ditt Fleetboard telematiksystem betraktar vi dina transportprocesser utifrån ett helhetsperspektiv: Certifierade Fleetboard-rådgivare med djupgående kunskaper om fordon, IT och transportbranschen analyserar dina processer på ett målinriktat sätt och tillgodoser dina krav. Våra experter hjälper dig under hela processen, från projektstyrningen, livetester under pilotfasen och fram till den slutliga introduktionen. På detta sätt integreras Fleetboard smidigt i din befintliga IT-miljö.

Fleetboard rådgivningsprocess.

Analys

Till att börja med analyserar vi din vagnpark och dina transportprocesser tillsammans med dig och registrerar dina krav. Inom ramen för vår projektstyrning får du en kontaktperson som alltid kommer att finnas till hands för dig.

Implementering

Baserat på analysfasen tar vi fram en introduktionsplan tillsammans med dig och implementerar kraven som diskuterats.

Pilotfas

Först är det tänkt att livetester i din arbetsmiljö och en repetitionsdag med utvalda användare ska visa vilka processer som förlöper smidigt och vilka som kräver förbättring.

Introduktion

Enheterna i fordonen konfigureras och aktiveras. För att säkerställa störningsfri drift kommer dina anställda att få skräddarsydd utbildning.

Drift

Från och med nu är du uppkopplad och använder Fleetboard för att optimera den dagliga verksamheten. Våra experter hjälper dig även utanför projektets ramar, om det skulle behövas.