Från vägen till din skärm.

Att köra på ett resursbesparande och förutseende sätt är inte självklart för alla. Men det är absolut nödvändigt för att en vagnpark ska kunna drivas på ett effektivt sätt. Dina förare påverkar slitage, bränsleförbrukning och risk för olycka med sina individuella körsätt – Fleetboard Körstilsanalys visar dig hur. Du kan använda den som utgångspunkt för att göra din vagnpark säkrare och mer ekonomisk, och för att göra jämförelser med ett rättvist bedömningssystem

Fördelar för dig

Optimera förbrukningen.

Lägre utsläpp och mer bränsle i tanken: Det lönar sig att optimera bränsleförbrukningen. Dra nytta av en minskad bränsleförbrukning med upp till 15% och lägre CO2 -utsläpp.

Minska slitaget.

Skona dina fordon och minska kostnader för underhåll och reparationer genom att uppmuntra ett slitageoptimerat körsätt.

Kom fram till målet på ett säkert sätt.

Kontrollera hur defensiv dina förares körstil är. På så sätt kan du minska risken att fordonen i din vagnpark råkar ut för olyckor.

Användningsinformation. Förbättra körsättet.

Bedömning av körstil: Rättvisa jämförelser. Ökad effektivitet.

Användarvänligt, detaljerat och objektivt: Körstilsanalysen utvärderar dina förare med hjälp av ett betygssystem från 1 till 10, där 10 är det bästa betyget. Oberoende av körningens svårighetsgrad och märket på ditt fordon. Information om bränsleförbrukning, hastighet, stopptider med motorn på tomgång, stopp m.m.

Detaljerade analyser: Mer information. Fler alternativ.

Har du Actros, Antos eller Arocs-lastbilar i din vagnpark? Då kan du integrera parametrar från innovativa körhjälpssystem, t.ex. EcoRoll och Kickdown i körstilsanalysen. För exaktare analyser och högre besparingspotential.

Rapporter: Jämför dig själv med de bästa

Konkreta resultat: med Fleetboard Rapporter. De kompletterar körstilsanalysen med en kompakt analys av alla data som finns tillgängliga online. Få en överblick över den senaste månadens viktigaste händelser, och jämför dina förares prestation med andra vagnparker.

Krav

Truck Data Center

För optimal användning av Körstilsanalys-verktygen krävs Truck Data Center, den inbyggda fordonsdatorn. När fordonsdatorn är sammankopplad med den digitala färdskrivaren ges när som helst åtkomst till all relevant förarinformation.

Referenser

Wiedmann & Winz GmbH

”Lastbilar är en guldgruva. Och sätten du kan använda informationen från Fleetboard-systemet på är nästintill obegränsade.”

Dr Micha Alexander Lege, Managing Director

Dessa lösningar kompletterar Körstilsanalys och rapporter

Fleetboard Driver.app

Information om ekonomisk körstil, kör- och vilotider och mycket annat – direkt i din smartphone via Driver.app.