Vårt utbildningsprogram för din framgång

Med våra skräddarsydda utbildningar är du perfekt förberedd för Fleetboard. Seminarierna är för alla som arbetar med våra tjänster: vagnparksledare, speditörer, förare, nätverksoperatörer och körskolor.

Vårt program är mångskiftande och omfattar grundläggande och avancerade workshopar samt förarcoachning (t.ex. för nya Actros) och Fleetboard-kvalificeringsseminarier för lastbilsförsäljare. På begäran organiserar vi gärna en individuell utbildning åt dig.

Lastbil

Seminarium för vagnparksledare

Visa dina förare hur de kan bli förare av toppklass

Lär dig, både teoretiskt och praktiskt, hur Fleetboard effektiviserar dina körningar och gör det möjligt för förarna att köra ekonomiskt.

 

Deltagare

 • Vd:ar och höga chefer
 • Vagnparksledare
 • Speditörer
 • Körskolelärare

Seminariets innehåll:

 • Du kommer att testa Fleetboard live under en 30 minuter lång körning med Actros, i sällskap av en förare.
 • Du kommer att bekanta dig med körstilsanalysen.
 • Du kommer att få bra argument att använda i diskussionerna med förarna.
 • Du kommer att få en överblick över ytterligare dataanalysfunktioner i modulerna Mapping, Körjournal, Service, Uptime, Administration och Tidsregistrering.

Organisation:

 • Tid: 2 dagar
 • Plats: Konferenshotell
 • Kostnader: 450,00 euro per person/dag, inklusive övernattning, frukost, lunch, mellanmål och dryck.
 • Om övernattning ej utnyttjas dras detta av från priset.

 

Hitta kommande seminarier och registreringsformulär

Individuell utbildning

Skräddarsydd utbildning för att ditt företag ska vara framgångsrikt<br/> Våra individuella utbildningar fokuserar på ditt företags specifika angelägenheter. Vi diskuterar innehållet i förväg och anpassar seminariet efter dina krav.<br/> <br/> <br/> Seminariets innehåll

 • Du kommer att diskutera det fördefinierade innehållet med kursledaren.
 • Ni kommer att framlägga Fleetboard-funktionerna specifikt för er interna verksamhet och deltagare.
 • Du kommer att få veta vilka Fleetboard-tjänster som kommer att vara mest värdefulla för din verksamhet.

<br/> Kontakt<br/> Kontakta vår kursansvarige, Roland Ströhle, om du är intresserad:

 • Telefon: 0711 -17 9 56 11
 • E-post: schulung(at)fleetboard.com

Workshop för avancerade användare

Fördjupa dina kunskaper och lär dig nya saker<br/> Har du redan bra kunskap om Fleetboard efter att ha använt våra tjänster ett tag? Med det här seminariet blir du uppdaterad!<br/> <br/> <br/> Deltagare

 • Avancerade Fleetboard-användare från alla områden inom din organisation

Seminariets innehåll

 • Du kommer att bekanta dig med alla innovationer inom de olika tjänsterna.
 • Du kommer att analysera svåra körbedömningar tillsammans med kursledaren.
 • Du kommer att få tillfälle att reda ut obesvarade frågor genom individuella fallstudier på ditt företag.
 • Du kommer att få information om kommande innovationer.

<br/> Organisation

 • Tid: Ca 6 timmar
 • Plats: Konferenshotell
 • Kostnader: 225,00 euro per person, inklusive måltider och lunch
 • Tid: 2 dagar

<br/> Kontakt

Kontakta vår kursansvarige, Roland Ströhle, om du är intresserad:

 • Telefon: 0711 -17 9 56 11
 • E-post: schulung@fleetboard.com

Fleetboard administrationsseminarium

Spara tid genom snabbare processer<br/> På detta seminarium kommer vi att fokusera på Fleetboards administrationsverktyg. Fokus ligger på att skapa och administrera användare, förare och förargrupper. I samband med detta spelar tilldelningen av rättigheter en central roll.<br/> <br/> <br/> Deltagare

 • Fleetboard-användare med fokus på administration

<br/> Seminariets innehåll

 • Du kommer att bekanta dig med alla administrativa funktioner i Fleetboard och kunna tillämpa dem efter seminariet.
 • Du kommer att lära dig att sätta upp och hantera intressepunkter (POI) och kartlägga dem till fordon.
 • Du kommer att lära dig att skapa speditionsmeddelanden.

<br/> Kontakt<br/> Kontakta vår kursansvarige, Roland Ströhle, om du är intresserad:

 • Telefon: 0711 -17 9 56 11
 • E-post: schulung(at)fleetboard.com

Train the Trainer

Använd Fleetboard-enheter framgångsrikt<br/> Är Fleetboard-programvaran integrerad i ditt företags IT-miljö och klar att användas? Har dina förare nu försetts med förarsurfplattan DispoPilot.guide för att snabbt och effektivt kunna kommunicera med huvudkontoret? På detta seminarium kommer du att lära dig hur enheterna fungerar, så att du sedan kan visa detta för förare och kollegor.<br/> <br/> <br/> Deltagare

 • Vagnparksledare
 • Speditörer
 • Körskolelärare
 • Andra multiplikatorer för förarna

<br/> Seminariets innehåll

 • Du kommer att lära dig hur man använder DispoPilot.guide och navigationsmodulen.
 • Du kommer att få reda på vilka processer och kommunikationsstrategier DispoPilot.guide kan underlätta på ditt företag.
 • Du kommer att lära dig hur du sedan lär dina kollegor använda DispoPilot.guide.

<br/> Kontakt<br/> Kontakta vår kursansvarige, Roland Ströhle, om du är intresserad:

 • Telefon: 0711 -17 9 56 11
 • E-post: schulung@fleetboard.com

Förarcoachning: Körstil

Kör effektivt och förbättra ditt betyg<br/> Fleetboard hjälper dig som lastbilsförare att förbättra ditt körsätt och därmed minska bränsleförbrukningen och slitaget. Observera: Förarcoachning är inte relevant för professionell förarbehörighet.<br/> <br/> <br/> Deltagare

 • Förare
 • Kollegor som ger förarna feedback via telefon

<br/> Seminariets innehåll

 • Du kommer att få en bättre förståelse för förbättringen av din körning.
 • Du kommer att få bakgrundskunskaper för övergripande förbättring av körstilen.

<br/> Organisation

 • Tid: Ca 4 timmar
 • Plats: På ditt företag

<br/> Kontakt<br/> Kontakta vår kursansvarige, Roland Ströhle, om du är intresserad:

 • Telefon: 0711 -17 9 56 11
 • E-post: schulung@fleetboard.com

Förarcoachning: Förarsurfplatta

DispoPilot.guide: Lär känna din dagliga följeslagare<br/> Är Fleetboard-programvaran integrerad i ditt företags IT-miljö och klar att användas?  Som förare har du nu tillgång till DispoPilot.guide, förarsurfplattan, för att effektivt och i rätt tid kommunicera med huvudkontoret. På detta seminarium kommer du att lära känna din nya dagliga följeslagare.<br/> <br/> <br/> Deltagare:

 • Förare

<br/> Seminariets innehåll:

 • Du kommer att lära dig hur man använder DispoPilot.guide och navigationsmodulen.
 • Du kommer att få information om händelser och processer som speditören skickar och var du kan hitta dem.
 • Du kommer att lära dig hur du själv åtgärdar eventuella problem med hårdvaran.

<br/> Organisation:

 • Tid: Ca 4 timmar
 • Plats: På ditt företag

<br/> Kontakt:

Kontakta vår kursansvarige, Roland Ströhle, om du är intresserad:

 • Telefon: 0711 -17 9 56 11
 • E-post: schulung@fleetboard.com

Buss

Seminarium för vagnparksledare

(copy 18)

Visa dina förare hur de kan bli förare av toppklass

Lär dig, både teoretiskt och praktiskt, hur Fleetboard effektiviserar dina körningar och gör det möjligt för förarna att köra ekonomiskt.

 

Deltagare:

 • Vd:ar och höga chefer
 • Vagnparksledare
 • Speditörer
 • Körskolelärare

Seminariets innehåll:

 • Du kommer att bekanta dig med körstilsanalysen.
 • Du kommer att få bra argument att använda i diskussionerna med förarna.
 • Du kommer att få en överblick över ytterligare dataanalysfunktioner i modulerna Mapping, Körjournal, Service, Uptime, Administration och Tidsregistrering.

Kontakt:

Kontakta vår kursansvarige, Roland Ströhle, om du är intresserad:

 • Telefon: 0711 -17 9 56 11
 • E-post: schulung(at)fleetboard.com

Individuell utbildning

(copy 19)

Skräddarsydd utbildning för att ditt företag ska vara framgångsrikt

Våra individuella utbildningar fokuserar på ditt företags specifika angelägenheter. Vi diskuterar innehållet i förväg och anpassar seminariet efter dina krav.

 

Deltagare:

 • Vd:ar och höga chefer
 • Vagnparksledare
 • Speditörer
 • Körskolelärare

Seminariets innehåll:

 • Du kommer att diskutera det fördefinierade innehållet med kursledaren.
 • Ni kommer att framlägga Fleetboard-funktionerna specifikt för er interna verksamhet och deltagare.
 • Du kommer att få veta vilka Fleetboard-tjänster som kommer att vara mest värdefulla för din verksamhet.

Kontakt:

Kontakta vår kursansvarige, Roland Ströhle, om du är intresserad:

 • Telefon: 0711 -17 9 56 11
 • E-post: schulung(at)fleetboard.com

Workshop för avancerade användare

(copy 20)

Fördjupa dina kunskaper och lär dig nya saker

Har du redan bra kunskap om Fleetboard efter att ha använt våra tjänster ett tag? Med det här seminariet blir du uppdaterad!

 

Deltagare:

 • Avancerade Fleetboard-användare från alla områden inom din organisation

Seminariets innehåll:

 • Du kommer att bekanta dig med alla innovationer inom de olika tjänsterna.
 • Du kommer att analysera svåra körbedömningar tillsammans med kursledaren.
 • Du kommer att få tillfälle att reda ut obesvarade frågor genom individuella fallstudier på ditt företag.
 • Du kommer att få information om kommande innovationer.

Kontakt:

Kontakta vår kursansvarige, Roland Ströhle, om du är intresserad:

 • Telefon: 0711 -17 9 56 11
 • E-post: schulung(at)fleetboard.com