Uppdatering Klient-Server-Certifikat

Version 1.26.0 (2018-08-28)

Datasäkerhet är något mycket viktigt för oss hos Fleetboard. Därför använder vi högsta säkerhetsstandarder för att skydda dina data. Det innebär också att vi håller aktuellaste standard på certifikaten som kommer till insats för användning av dina Fleetboard-data i krypterad form.

Fram till den 29 september 2018 uppdaterar vi krypteringscertifikaten. Vänligen gör nedanstående uppdateringar senast detta datum.

Efter den 29 september 2018 kan Fleetboard-tjänsterna inte längre användas i krypterad form på äldre Cockpit- eller Java-versioner.

Vad du behöver göra nu

Jag använder Fleetboard Cockpit

 • Vänligen installera nästa Cockpit-uppdatering istället för den hittills använda Cockpit-versionen på alla terminaler som Fleetboard Cockpit används på – det räcker inte att göra en uppdatering från Cockpit.
 • Vänligen använd denna anvisning.
 • Nästa Cockpit-uppdatering (version 1.26.0, 2018-08-28) förväntas vara tillgänglig från den 28 augusti 2018 och garanterar en problemfri kommunikation med de nya certifikaten.
 • Vänligen gör uppdateringarna senast den 29 september 2018 – efter detta datum går det annars inte att använda Fleetboard-data i krypterad form längre.
Vänligen vänd dig direkt till säljansvarig eller till support om du har några frågor.

Jag använder Fleetboard Web Services via SOAP-gränssnitt

Vänligen ge din programvarupartner följande information om det behövs:

 • För att dina klienter även i fortsättningen ska kunna använda Fleetboard-data i krypterad form (via HTTPS) måste certifikatet ”DigiCert Global Root G2” implementeras i Keystore eller lagras i Windows-Cert-Store. Detta krävs för att en krypterad och säker förbindelse ska vara garanterad.
 • Certifikatet finns att ladda ner här.
 • Se till att hela kedjan inkl. ”DigiCertSHA2ExtendedValidationServerCA.crt” implementerats.
 • Använder du en Java-implementering räcker det att utrusta dina klienter med nya Java-versioner (minst Java 8u91).
 • Vi har skapat en testsida med vars hjälp du kan testa om uppdateringarna är korrekt implementerade.
 • Vänligen gör uppdateringarna senast den 29 september 2018 – efter detta datum går det annars inte att använda Fleetboard-data i krypterad form längre.
   
Vänligen vänd dig till webservices om du behöver hjälp.

Jag använder DispoPilot.appen

 • Använder du DispoPilot.appen i ett Android-system? I så fall uppdaterar du appen till version 5.4.3. i Google Play Store.
 • Hämtar du inte DispoPilot.appen i Google Play Store? Rådfråga i så fall din Fleetboard Consulting kontakt som hjälpte dig att installera DispoPilot.appen.

Cockpit update

Nya Versioner

Vänligen installera nästa Cockpit-uppdatering istället för den hittills använda Cockpit-versionen.