Alla data. I ett enda system.

Detaljerade specifikationer om dina lastbilar och släpvagnar sparas vanligtvis i olika system. Då blir det svårt att få en överblick, särskilt om uppdrag inte hanteras enligt schemat. Sammanfatta all relevant information på ett ställe för att koordinera vagnparken på ett mer effektivt sätt. Fleetboard Släpvagnsadministration sammanlänkar relevanta lastbils- och släpvagnsdata och ger dig full överblick över hela vagnparken – direkt i Fleetboard Cockpit.

Fördelar för dig

Effektiv kombination. Snabb överblick.

Hitta snabbt all relevant information om dina lastbilar och släpvagnar: Trailer Data är den perfekta grunden för att få en allmän översikt.

Se incidenter direkt. Reagera snabbt.

Behåll kontrollen. Med Trailer Data har du alltid koll på de senaste incidenterna och kan därmed alltid reagera på dem medan körningen fortsätter.

Ombesörj korrekt dokumentation. Följ lagstadgade bestämmelser.

Uppfyll lagstadgade krav på dokumentation utan onödiga, extra arbetsinsatser. Släpvagnsdatamodulen visar kyldata i din Fleetboard Cockpit. Dessutom garanteras kylkedjans spårbarhet.

Enkelt att hämta. Smidigt att sammanlänka.

Spara tid för komplexa och separata förbindelser till Trailer Telematics Service Providers (TTSP) (leverantörer av släpvagnstelematik):  Med Fleetboard kan du hämta släpvagnsinformation från våra samarbetspartners Cargobull Telematics eller Krone Telematics via ett enda gränssnitt.

Effektiv administration av släpvagnar.

Statusmeddelanden: Koll på vad som händer.

Vad händer just nu i dina lastbilar och släpvagnar? Trailer Data skickar statusmeddelanden, t.ex. om tändning, hastighet, dörrarnas status och körsträcka.

Detaljerad översikt: Ser till att allt fungerar.

Vad händer med dina släpvagnar? Fleetboard Trailer Data ger dig all relevant information, klassificerat som status, teknik och kyldata. För att övervaka kylkedjorna kan du se en grafisk framställning av dina släpvagnars innertemperatur under valda tidsperioder.

Stabila samarbetspartners

Leverantörerna av släpvagnstelematik (TTSP)  ansvarar för insamling och överföring av  släpvagnsdata.

 

Cargobull Telematics

Mer information

Krone Telematics

Mer information

Fleetboard Trailer ID

Släpvagnsidentifiering. Koll på vilken släpvagn som är påkopplad.

Vilken släpvagn är ute med vilken lastbil? Fleetboard Trailer ID länkar samman släpvagnsidentifieringen med föraren, fordonet och uppdragsinformationen.

Krav för Fleetboard Släpvagnsadministration

Truck Data Center

Fleetboard-fordonsdatorn, Truck Data Center, krävs för tjänsten Fleetboard ID.

Fleetboard Cockpit

För länkning och visning av data från släpvagnar med Trailer Data och ID krävs Fleetboard Cockpit version 1.21 eller senare.

Släpvagnstelematik

För tjänsten Trailer Data krävs förutom ett aktivt avtal med Fleetboard även ett avtal med någon av leverantörerna av släpvagnstelematik (TTSP) som stöds av Fleetboard. Schmitz Cargobull Telematics och Krone Telematics är samarbetspartners till Fleetboard.

Dessa lösningar kompletterar Släpvagn

Fleetboard Logistik

Effektivare orderhantering med Fleetboard Logistik.

Fleetboard Mapping

Se exakt var dina lastbilar och släpvagnar befinner sig med Fleetboard Mapping.