Smidig kommunikation. Utan missförstånd.

För att förhindra att din vagnpark äventyras så måste onödiga körningar och omvägar undvikas. Bästa sättet att göra detta är att kommunicera smidigt och tydligt. Säkerställ informationsutbytet med dina förare och skicka geokodade destinationer som importeras direkt till navigationssystemet. Enkelt och effektivt i hela Europa. Med Fleetboard Messaging.

Fördelar för dig

Tydliga instruktioner. Färre misstag.

Undvik kommunikationsproblem mellan föraren och vagnparksledningen med ett enkelt system för tvåvägskommunikation. Viktig information skickas utan fel.

Sparar pengar. Inte meddelanden.

Minska kommunikationskostnaderna med flat rate i Europa – ingår i Fleetboard Messaging.

Den bästa informationen är direkt information.

Geokodat: Skicka adresser enkelt.

Geokodade adresser och data överförs direkt. Med bara ett par klick kan förarna importera denna information till navigationssystemet.

Bekräftelser på mottagna och lästa meddelanden: Få information om meddelanden kommer fram eller inte.

Bekräftelser på mottagna och lästa meddelanden överförs för varje skickat meddelande.

Krav

Truck Data Center

För att kunna använda tjänsten Messaging behövs Truck Data Center, Fleetboard-fordonsdatorn.

Fleetboard DispoPilot.guide eller DispoPilot.app

Tjänsten Messaging kräver Fleetboard DispoPilot.guide eller en Android-aktiverad enhet med DispoPilot.app.

Dessa lösningar kompletterar Messaging

Fleetboard Cockpit

Håll koll på all kommunikation med dina förare.

Fleetboard Mapping

Hämta information om aktuell position, när som helst.