Ekonomisk körning. Med vilket fordon som helst.

Det spelar ingen roll om det rör sig om stadsbuss, långfärdsbuss eller intercity-buss: För varje mil du tillryggalägger finns outnyttjad potential. Vill du minska bränsleförbrukningen för din busspark, minska slitaget och optimera servicen? Då behöver du exakta data under körningen. Fleetboard Buss har tagits fram särskilt för busspecifik vagnparksadministration. Dra nytta av exakt analys av körstil och tydlig hantering av ytterligare information.

Fördelar för dig

Lägre kostnader.

Spara pengar genom att använda Fleetboard-tjänsterna, t.ex. Körstilsanalys eller Körjournaler. För upp till 10 procent lägre bränslekostnader.

Optimal överblick.

Använd spårningsfunktionen för dina fordon och hämta när som helst aktuell position tillsammans med detaljerad rutt. Detta syftar även till att öka säkerheten för din vagnpark.

Hög datasäkerhet.

Dra nytta av enkel åtkomst och maximal säkerhet med lösenordsskyddad inloggning och krypterad dataöverföring.

Flexibel anslutning.

Du kan fortsätta arbeta med dina egna elektroniska datasystem. Med Fleetboard Webbtjänster kan anslutningen till din programvara upprättas utan problem.

Ett ess i rockärmen från fabrik.

Optimal utrustning redan från början: Bussar från Mercedes-Benz och Setra kan utrustas med  Fleetboard från fabrik i hela Europa. Eftermontering är också möjlig i alla märken.

Behandling av data. Ökad effektivitet.

Fleetboard Körstilsanalys: För en realistisk bedömning.

Körstilsanalysen ger detaljerad information om förarnas körstil, från hastighet och lämplig motordrift till hårda inbromsningar. Denna lösning ger en realistisk och jämförbar bedömningsgrund för att minska bränsleförbrukning, CO2-utsläpp och slitage på fordonet. Oberoende av körningens svårighetsgrad och märket på fordonet.

Fleetboard Körjournaler och Mapping: För oavbruten dokumentation.

Fleetboard Körjournaler registrerar alla busspecifika data, t.ex. kör- och stopptider, dörr- och rampstats, position, hastighet och mycket mer. Mapping tillhandahåller bussarnas positioner och rutter i 30-sekundersintervaller med 10-minuters sändningsluckor. Specifika områden som fordonen kör in i och lämnar kan definieras, och körhändelser, varnings- och statusmeddelanden kan visas. 

Fleetboard Tidsregistrering: För användning enligt ladstadgade bestämmelser.

Förutom kör- och vilotider samt arbetstider tillhandahåller Fleetboard Tidsregistrering en mängd användbar information för effektiv planering. Prognoser för aktuell resterande körtid underlättar planeringen av körningar i enlighet med gällande lagstadgade bestämmelser.  

Fleetboard Nedladdning av förarkort och massminne: För enkel arkivering.

Med en DEKRA-certifierad fjärrnedladdning kan data från massminnet i den digitala färdskrivaren avläsas samtidigt som alla lagstadgade krav uppfylls, oavsett var fordonet befinner sig. Under den här processen lämnar inte företagskortet kontoret.

Fleetboard Messaging: För direkt utbyte.

Meddelanden skickas direkt till förarna, direkta svar och överföring av adresser för navigation – Fleetboard Messaging underlättar steget in i professionell, telematikstödd logistikadministration. Detta effektiviserar kommunikationen, processerna blir tydligare, informationsutbytet enklare, felen färre och kostnaderna lägre.

Fleetboard Logistik: För effektiva processer.

Arbetsflöden som redan är förkonfigurerade gör det möjligt att styra och övervaka återkommande arbetsprocesser på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Arbetsflödena är utformade för att uppfylla logistikkraven i alla branscher. Därmed kan arbetskrävande möten och processbeskrivningar undvikas.

Performance Manager on tour.

Fleetboard Bus.app

Håll koll på vagnparken, även när den är ute på vägarna. Med Fleetboard Bus.app, som är tillgänglig utan kostnad, kan du när som helst hämta bussens position, bränsleförbrukning, dörr- och rampstatus, körstil samt prognoser för den resterande körtiden. Fleetboard Bus.app finns i Apple App Store för iPhone och iPad. För att appen ska kunna användas krävs ett giltigt Fleetboard-serviceavtal.

Fleetboard Driver.app

Fleetboard Driver.app ger dina förare direkt åtkomst till personrelaterade uppgifter från Fleetboard-tjänsterna Körstilsanalys och Tidsregistrering och ger dem en översikt över hur de kör. Den här appen ger dessutom tips på hur man håller sig i form och möjlighet att kommunicera med andra förare. Fleetboard Driver.app finns i Google Play Store. För att den här appen ska kunna användas krävs ett giltigt Fleetboard-serviceavtal och att förarna aktiveras via bussföretaget.

Krav

Installationskrav

Fleetboard-hårdvaran finns från fabrik för bussar från Mercedes-Benz och Setra, och i många andra modeller och fordon kan den eftermonteras. För andra märken krävs dessutom ett FMS-gränssnitt (minst buss-FMS 2.0). Detta kan oftast eftermonteras.

Fleetboard-tjänster och fordonsdator

För att kunna använda Fleetboard-tjänsterna måste Fleetboard-datorn installeras och ett avtal tecknas för Fleetboard-tjänsterna.

Dessa lösningar kompletterar Fleetboard Bus

Fleetboard Cockpit

Med Fleetboard Cockpit kan du snabbt och i detalj analysera data från Fleetboard-tjänsterna. Resultaten visas överskådligt och kortfattat.

Fleetboard Rådgivning

Våra Fleetboard-rådgivare utvecklar individuella arbetsflöden tillsammans med dig. De är optimalt utformade för att tillgodose dina krav.