Kundfördelar

  • Minskade kostnader: reducering av bränsleförbrukning och kommunikationskostnader, optimerat underhåll, minskning av slitage

  • Effektivitet: optimalt utnyttjande av flottan, minskning av tomkörningar och serviceunderhåll, optimal planering

  • Transparens: relevant data från fordonet finns tillgängligt online

  • Spara tid: färre telefonsamtal, underlätta processerna fewer telephone calls, streamlining of commercial processes

  • Ytterligare kundservice för vidarebefordran agentur klienter: färre telefonsamtal, effektivisering av kommersiella processer

  • Avkastning på investering: inga höga investeringar i datacentraler, refinansiering på kort tid

X

Användning av cookies

Daimler använder cookies för att göra webbplatsen så bra som möjligt och för att kunna göra fortlöpande förbättringar av webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Du kan läsa mer i informationen om cookies.

Ditt besök på den här webbplatsen registreras nu anonymiserat av en webbanalystjänst. Om du inte vill att detta ska ske klickar du här.

I utgivningstexten finns närmare upplysningar om detta.