Integrera underleverantörer. Förenkla processer.

Ju större nätverk, desto mer komplex koordination och kommunikation: Risken för fel är stor. Förenkla styrningen och integrera dina underleverantörer smidigt i transportprocesserna. Med Fleetboard DispoPilot.app för Android smartphone-mobiler och surfplattor kan du utforma dina logistikprocesser och dina resurser på ett flexibelt och dynamiskt sätt. Säkerställ perfekt orderhantering – oavsett enhet och fordon.

Fördelar för dig

Flexibel orderläggning.

Integrera enkelt och snabbt dina underleverantörer i dina transportprocesser – flexibelt och utan ytterligare hårdvara.

Undvik missförstånd.

Det lönar sig att styra körningar med tydliga instruktioner: Reducera fel i transportprocesserna genom att använda förenklade kommunikationsmetoder och fördefinierade arbetsflöden.

Dokumentera alla processer.

Säkerställ fullständig dokumentation: Digitalisera alla uppdrag.

Hantera processer via appen.

Ordrar: Bearbetning baserat på arbetsflöde.

Med DispoPilot.app för tjänsten Fleetboard Logistik kan du skicka beställningar, som ska hanteras av dina förare enligt fördefinierade arbetsflöden, direkt till enheten.

Kommunikation: Enkelt och direkt.

Med DispoPilot.app kan föraren skicka och ta emot textmeddelanden och importera geokodade adresser direkt till navigationssystemet.

App: Kan hämtas utan kostnad i Google Play Store.

Appen kan hämtas utan kostnad i Google Play Store av förare i EU 29. För att använda den behöver förarna bara aktiveras för användning i Fleetboard Cockpit.

Krav

Logistik eller Messaging

För att kunna använda Fleetboard DispoPilot.app krävs en av följande två Fleetboard-tjänster: Logistikadministration eller Messaging.

Dessa lösningar kompletterar DispoPilot.app

Fleetboard DispoPilot.guide

Använd en förarsurfplatta som kombinerar Fleetboard Logistikadministration, kommunikation och navigation: DispoPilot.guide är ett mångsidigt och medtagbart arbetsverktyg för dina förare.

Fleetboard Rådgivning

Stanna kvar i din bekanta miljö: Fleetboard Rådgivning samarbetar med dig för att ta fram skräddarsydda arbetsflöden och hjälper dig att integrera dem i din IT-miljö. Individuella och skräddarsydda för dina specifika krav – för optimal orderhantering.