Besparingar från station till station

Nu kan du upptäcka outnyttjad potential för besparingar på bussresor och i kollektivtrafiken - med telematiksystemet från FleetBoard. FleetBoard tjänster omfattar många funktioner för att optimera körning och rutiner - och därmed även minska fordonsslitage och bränsleförbrukning samt att öka kvalitén på din verksamhet.

Transparens i verksamheten

"Driving record" tjänsten beräknar alla uppgifter som rör den dagliga driften av en buss, till exempel drivtider och vilotider, position, vikt och hastighet. Du kan även komma åt dörren och rampstatus för varje fordon - ett viktigt kvalitetskriterier för regionbussverksamhet. Varje stopp vid en busshållplats, varje avgångstid, kan varje dörr-öppning ses den exakta minuten och kan användas för att ge tydliga fakta för att svara på passagerarförfrågningar. Data för användning av rampen för personer med begränsad rörlighet kan även visas på detta sätt. För bussoperatörer ger data från färdregistreringen viktig information för turanalys och optimering.

Körstilsanalys: Dokumentation av körstil

FleetBoard Körstilsanalys ger detaljerad information om körsätt, från hastighet och varvantal till antal hårda inbromsningar i en resa. Detta ger en realistisk och rättvis grund för utvärdering som kan bidra minskad bränsleförbrukning och fordonsslitage med upp till 10%. De beräknade värdena utgör en objektiv grund till slutsatser om hanteringen av bussen och ger information om behovet av förarutbildning. Som en bussoperatör blir du alltid informerad om den individuella kvalitén på chaufförens arbete och kan optimera detta om det behövs. 

Service: Utvärdering av driftdata och underhållsplanering

Med tjänsten Service hittar du all viktig driftdata i korthet: körsträcka och bränslenivå samt valda varningar, till exempel överhettning av motorn eller redskap olja, lågt tryck av motorolja eller slitna bromsbelägg.

Genom överföring av aktuell körsträcka eller underhållstider data är underhållsplanering inställd på rätt kurs. Bussoperatören vet exakt när nästa underhåll planeras enligt körsträcka eller tidsperiod. Fördelen: detaljerad och exakt underhållsdokumentation som syftar till att minska slitage på fordonen permanent.

Messages: Textkommunikation med bussen

Enkel, smidig textkommunikation mellan huvudkontoret och chauffören stöder den dagliga verksamheten. Tjänsten "Messaging" erbjuder fördefinierade tangenter (Home, service och Event Call) på färddatorn för standardiserade meddelanden till huvudkontoret. Dessa kan antingen skickas till en e-postadress eller som ett SMS.

Meddelanden kan även skickas från huvudkontoret till bussen. Textmeddelanden, liknande sms, kan skickas till kombiinstrumentskärmen i Mercedes-Benz och Setra fordon.

Tid: Utvärdering och arkivering av färdskrivardata

Tjänsten Tidsregistrering gör de lagstadgade avläsningar och arkiveringarna av förarkortsuppgifter mycket enkelt. Med DEKRA-godkänd fjärrnedladdning av förarkort och masslagring.

Detta innebär att användningsplanering baserad på aktuell vila och körtider för chauffören kan säkerställas. Arbetstidsdata kan sedan överföras direkt till löneavdelningen och därmed förenkla intern administration.

Mapping: En världsöversikt

Tjänsten Mapping ger konstant och global tillgång till att se var bussarna befinner sig genom att använda digital vägkarta, kan bussoperatören få tillgång till var fordonet i fråga befinner sig med en detaljerad ruttplan med 30 sekunders intervall.

 

Dina fördelar som bussägare:

FleetBoard för bussar är den idealiska partnern med många fördelar som är värda riktiga pengar på sista raden:

  • Optimal fordonsexport genom spårning av fordon i flottan
  • Enkel dataåtkomst utan extra programvara och hög datasäkerhet genom lösenordsskyddad inloggning och krypterad dataöverföring
  • Transparens i flottan för bättre överblick och säkerhet
  • Spara tid genom fjärrnedladdningen av masslagring och hämtning av förarkortuppgifter i enlighet med rättsliga krav
  • Se potential för optimering och besparingar vad gäller drivmedelsförbrukningen och fordonsslitage
  • Flexibel integration av kundens egna datasystem genom ett öppen SOAP-gränssnitt

FleetBoard Cockpit

FleetBoard Buss kunder kan ladda ner FleetBoard Cockpit här.

X

Användning av cookies

Daimler använder cookies för att göra webbplatsen så bra som möjligt och för att kunna göra fortlöpande förbättringar av webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Du kan läsa mer i informationen om cookies.

Ditt besök på den här webbplatsen registreras nu anonymiserat av en webbanalystjänst. Om du inte vill att detta ska ske klickar du här.

I utgivningstexten finns närmare upplysningar om detta.