Tusentals fordonstester bekräftar: Bränsleförbrukningen sänks med 10% och mer!

FleetBoard Fordonsparkförvaltningstjänster* erbjuder dig oumbärliga analysinstrument som höjer vagnparkens lönsamhet avsevärt. Okså blandade fordonsparker kan dra nytta av dem. FleetBoard ger dig objektiva och jämförbara data från alla fordon i din vagnpark. Med ett enda ögonkast får du överblick över förarnas körsträckor, bränslenivåer, förbrukningar och körstilsprofiler inklusive en bedömning av det totala körsättet - för varje förare eller varje fordon, allt efter behov. På så sätt kan transportledaren fastställa orsakerna till en för hög förbrukning och utnyttja kunskpen i förarutbildningar och premiesystem. Också underhålls- och serviceinformationen finns tillgänglig online och erbjuder högsta möjliga flexibilitet. 

NY: Släpvagnsförvaltning Hela fordonsparken

För Mercedes-Benz nyttofordon ger Trailer ID möjlighet att söka på släpvagnens kopplingsstatus och dess fordonsidentifikationsnummer (VIN) via lastbilen. Dessutom kan nuvarande och tidigare positioner hämtas i kombination med Fleetboard Mapping.

Fordonsparkförvaltningstjänster som sparar pengar direkt:

  • Körstilsanalys och rapporter med körstilsbedömning och användningsintensitet med data som hastighet, bromsanvändning, stilleståndsförbrukning och genomsnittlig totalförbrukning. 
  • Mapping och körningsregistrering med information om kör- och stilleståndstider, position, vikt, förbrukning, medelhastighet 
  • Service och Uptime med information om slitdelar och förbrukningsvaror i fordonet samt fjärravläsning av fordonets felminne
  • NY: Trailer ID knyter samman data om lastbilen och släpvagnen

* Finns i fordon med erforderlig fordonselektronik (t.ex. standardiserat FMS-gränssnitt)

X

Användning av cookies

Daimler använder cookies för att göra webbplatsen så bra som möjligt och för att kunna göra fortlöpande förbättringar av webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Du kan läsa mer i informationen om cookies.

Ditt besök på den här webbplatsen registreras nu anonymiserat av en webbanalystjänst. Om du inte vill att detta ska ske klickar du här.

I utgivningstexten finns närmare upplysningar om detta.