Ordning på allt med FleetBoard Tidsregistrering

FleetBoard Tidregistrering* stödjer de viktigaste tillämpningsfallen kring förarnas arbetstider. Datainsamlingen sker automatiserat och sparar därmed in det tillhörande dokumentationsarbetet. Transportledarna kan planera med utgångspunkt från de aktuella återstående körtiderna och får uppgifter om varje förares identitet, arbetstidsgrupp och aktuella position. Lönebokföringen har tillgång till de viktigaste avräkningsrelevanta förararbetstiderna.

Med de nya digitala färdskrivarna och FleetBoard Administration av färdskrivare kan du avläsa och arkivera förarkort och massminnen för dina fordon. FleetBoard TiiRec är kopplat till färdskrivarna via ett gränssnitt och gör det möjligt att ladda ned data automatiskt från massminnet. Alla data lagras enligt lagstifningen i respektive land i upp till tre år hos FleetBoard Service Center. Säkrade data informerar i egna analysprogram och brott mot kör- och vilotider, saknade nedladdningar eller hastighetsöverträdelser.

Obs: Smart Card-läsare (FleetBoard rekommenderar Omnikey 3121), företagskort och analysprogram (t.ex. ZA/ARC) ingår inte i leveransen.

Note: Smart Card Reader (FleetBoard recommends Omnikey 3121), company card, and analysis software (e.g. ZA/ARC) these are not included in the FleetBoard delivery.

Missa inte vad FleetBoard Time Management har att bjuda på:

  • Tidsbestämning (arbetstid, körtid) 
  • Administration av färdskrivare (förarkortnedladdning, massminnesnedladdning)
X

Användning av cookies

Daimler använder cookies för att göra webbplatsen så bra som möjligt och för att kunna göra fortlöpande förbättringar av webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Du kan läsa mer i informationen om cookies.

Ditt besök på den här webbplatsen registreras nu anonymiserat av en webbanalystjänst. Om du inte vill att detta ska ske klickar du här.

I utgivningstexten finns närmare upplysningar om detta.