Mercedes-Benz Sverige AB
Dockgatan 1
S-211 12 Malmö
Sverige

Tel: +46 40671 8484

Organisationsnummer: 556487-1548 / 556509-8513
Moms-reg-nummer: SE556487-154801 / SE556509-8513

Domicile and Court of Registry: Malmö
Commercial Register No.: 556487-1548

Copyright

Copyright Daimler AG. Alla rättigheter förbehålls. Alla texter, bilder, grafik, ljudfiler, animationsfiler, videofiler och arrangerandet därav på Daimlers webbplatser är föremål för upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd. Kopiering får inte ske för kommersiell användning eller spridning. Inte heller får dessa objekt ändras eller flyttas till andra webbplatser. Vissa av Daimlers webbplatser innehåller även material som är upphovsrättsligt skyddat för deras leverantörer.

Produktvariationer

En del av produktinformationen, illustrationerna och bilderna som finns på denna webbplats kan ha preparerats för generisk användning på Daimlers webbplatser i olika länder runt om i världen. Följaktligen kan vissa av de uppgifter och/eller tillbehör som inte är tillgängliga i vissa länder eller som endast är tillgängliga i olika specifikationer eller konfigurationer för att tillgodose den lokala efterfrågan på marknaden eller kontroller i sådana länder.

Om du är intresserad av någon fordonsmodell, lack, tillval eller tillbehör som visas på webbplatsen och är osäker på dess tillgänglighet eller specifikation på din ort, bör du kontakta Daimler och/eller en lokal auktoriserad återförsäljare för den aktuella produkten för att få information om vad som gäller på din ort.

Priser

Alla priser är rekommenderade priser i detaljhandelsledet. Priserna gäller vid tidpunkten för publicering och kan ändras utan att detta meddelas i förväg.

Varumärken

Om inget annat anges är alla varumärken som visas på Daimlers webbplatser föremål för Daimlers varumärkesrättigheter. Detta gäller särskilt Daimlers modellnamnskyltar, företagslogotyper och emblem.

Inga licenser

Daimler har strävat efter att åstadkomma en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att du gillar den kreativa designen lika mycket som vi gör. Du måste dock förstå att Daimler måste skydda sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätter. Därför upplyser vi dig härmed om att vare sig denna webbplats eller material som finns på denna webbplats inte på något sätt beviljar någon person en licens till Daimlers immateriella egendom.

Inga garantier

Informationen på denna webbplats tillhandahålls av Daimler ”som den är” och i den utsträckning som lagen tillåter. Den tillhandahålls utan garanti av något slag, uttryckligen eller underförstått, inklusive men inte begränsat till några underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål , eller icke-överträdelse. Även om vi tror att den tillhandahållna informationen är korrekt kan den innehålla felaktigheter.

På denna webbplats finns länkar till externa webbplatser som inte kontrolleras av Daimler. Vi ansvarar därför inte för innehållet på någon av de webbplatser vi länkar till. Daimler tillhandahåller dessa länkar som en service till dig, och att länkar inkluderas innebär inte att Daimler stödjer eller godkänner de länkade webbplatserna.