Sekretesspolicy

Skydd av personuppgifter

Vi på Daimler är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och gör allt vi kan för att du inte ska behöva vara orolig när du besöker våra webbsidor. Att värna om din personliga integritet vid behandlingen av personuppgifter är en viktig fråga för oss och något som vi tar hänsyn till i våra affärsprocesser. Vi behandlar personuppgifter från besök på vår webbplats i enlighet med de rättsliga bestämmelser som gäller i det land där den enhet som ansvarar för behandlingen av uppgifterna har sitt säte. Vår personuppgiftspolicy rättar sig i övrigt efter de personuppgiftsdirektiv som gäller för Daimler.

Corporate Policy Data Protection 

På Daimlers webbsidor kan det finnas länkar till andra, externa webbsidor. Dessa omfattas inte av denna personuppgiftspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifter

När du besöker en av våra webbsidor sparar vår webbserver automatiskt bland annat uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss, vilka av våra sidor som du besökte, datumet för besöket samt besökets längd. Uppgifter om vilken IP-adress du tilldelats av din internetoperatör sparar vi av säkerhetsskäl i sju dagar, så att vi t.ex. ska kunna skydda oss mot angrepp mot våra webbsidor. Med undantag för IP-adressen sparas rent personliga uppgifter endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal. 

Användning och utlämnande av personuppgifter

Daimler använder dina personuppgifter enbart i den mån de behövs för den tekniska administrationen av webbplatsen samt för kundförvaltning, produktenkäter och marknadsföring. Vi lämnar endast ut personuppgifter till statliga myndigheter inom ramen för bindande nationella rättsbestämmelser. Våra medarbetare, generalagenter och återförsäljare är skyldiga att iaktta sekretess.

Valmöjlighet

Vi vill gärna använda dina uppgifter för att kunna informera dig om våra produkter och tjänster och vid behov kunna kontakta dig. Givetvis kan du själv välja om du vill delta i detta. Om du inte vill bli kontaktad kan du när som helst meddela oss detta så att vi kan spärra uppgifterna i fråga. Ytterligare information hittar du på respektive webbplats. 

Social Plugins

Daimler använder s.k. Social Plugins (hädanefter kallat knappar) i sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+.

När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga uppgifter till aktuellt socialt nätverk utan din hjälp. Innan du kan använda knapparna måste du aktivera dem genom att klicka på dem. Knappen är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies. Du kan läsa mer nedan (se "Cookies"). Efter aktiveringen upprättas en direkt förbindelse till det sociala nätverkets server. Knapparnas innehåll överförs då från de sociala nätverken direkt till din webbläsare och integreras därifrån med webbsidan.

När en knapp har aktiverats kan det sociala nätverket samla in data oberoende av om du interagerar med knappen. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan det koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Besök på andra Daimler-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp.
Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att detta ska koppla samman dina registrerade medlemsuppgifter med data som samlats in när du besökt vår webbplats, måste du logga ut från aktuellt socialt nätverk innan du aktiverar knapparna.
Vi kan inte kan påverka omfattningen av data som de sociala nätverken samlar in med hjälp av sina knappar. I det sociala nätverkets information om personuppgifter kan du läsa mer om datainsamlingens syfte och omfattning, om hur respektive socialt nätverk hanterar och använder data, samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet i detta hänseende. 

Cookies

Daimler använder cookies och liknande teknik, exempelvis HTML5 Storage eller Local Shared Objects (kallas i det följande gemensamt för cookies), för att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så bra som möjligt. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar användarvänligheten.

Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet. De kan användas för att fastställa om det redan förekommit kommunikation mellan din dator eller enhet och våra webbsidor. Det är bara cookien som identifieras på din dator eller enhet. Personlig information kan sparas i cookies om du har godkänt detta eller om det är tekniskt nödvändigt, t.ex. för att möjliggöra skyddad inloggning.

Om du använder våra webbsidor godkänner du att cookies används och sparas på din dator eller enhet. Du kan också läsa våra webbsidor utan cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att välja att blockera cookies i din webbläsare. Du kan alltid radera cookies som redan har sparats på din dator eller enhet. Om du inte accepterar några cookies kan det medföra att du inte kan använda alla funktioner som vi erbjuder.

Vi använder Adobe Omniture-produkter (Omniture Sitecatalyst, Omniture Datawarehouse, Omniture Discover och Omniture SearchCenter) för att följa besökarnas preferenser och identifiera särskilt populära delar av vårt webbutbud. Därigenom kan vi anpassa innehållet på vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket ger dig en bättre användarupplevelse.
Om du inte vill att Daimler samlar in och analyserar information om ditt besök kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök (opt-out).
Tekniskt realiseras denna åtgärd genom att en opt-out cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller enhet, måste opt-out genomföras på nytt.

Tryck här för att installera opt-out cookie.

 

Säkerhet

Daimler vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att dina uppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. 

Frihet till Information

På begäran får du så snabbt som möjligt enligt gällande lag skriftlig information från Daimler eller ditt personuppgiftsombud om och i så fall vilka personuppgifter om dig som har sparats. Är du registrerad som användare kan du även själv se och vid behov ta bort eller ändra uppgifterna. Vi anstränger oss för att tillhandahålla korrekta och aktuella uppgifter. Skulle det trots detta förekomma felaktigt sparade uppgifter rättar vi dessa på din begäran.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kan du vända dig till koncernens ansvarige för skydd av personuppgifter. Du kan även vända dig till honom och hans medarbetare för informationssökning, förslag eller klagomål.

Dr. Joachim Riess
Chief Officer Corporate Data Protection
Daimler AG
HPC 0518
D- 70546 Stuttgart
Tyskland

X

Användning av cookies

Daimler använder cookies för att göra webbplatsen så bra som möjligt och för att kunna göra fortlöpande förbättringar av webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Du kan läsa mer i informationen om cookies.

Ditt besök på den här webbplatsen registreras nu anonymiserat av en webbanalystjänst. Om du inte vill att detta ska ske klickar du här.

I utgivningstexten finns närmare upplysningar om detta.