Forskning

För att föra fram aktuella teman och skaffa nya kunskaper deltar FleetBoard i vetenskapliga forskningsprojekt.

Forskningsprojekt SETPOS (Secure European Truck Park Operational Services)

FleetBoard deltar i ett EU-understött forskningsprojekt som har till syfte att skapa skyddade och säkra områden på lastbilsrastplatser och att göra det möjligt för lastbilsförarna att boka och reservera parkeringsplatser, t.ex. via telematiksystem. Andra partner i projektet "Secure European Truck Park Operational Services" är ADAC, Asfinag, Autostrade, Tank & Rast, Veda and Telerout och många andra. Projektet understöds med 5,3 miljoner euro och pågår under 24 månader. Mer inforamtion finns på www.setpos.eu

Forskningsprojekt Nestor II

FleetBoard deltog från 2003 till 2005 i Nestor II, ett forskningsprojekt för att minska koldioxidutsläppen från vägtrafik. Det var ett EU-projekt som genomfördes under ledning av TUV Rheinland. Inom ramen för studien analyserade omkring 19 000 dataposter från FleetBoard-kunder, och man kunde visa att CO2-effektiviteten blev bättre när telematik användes. Inom ramen för undersökningen konstaterade man även att telematiksystem betalar sig på 1-1,5 år.

Forskningsprojekt Smart

Fleetboar stöder som medlem av projektrådgivningsgruppen projektet "Smartinfo" - Supply and Marketing of Traffic Information, som leds av grundforskningsfonden vid universitetet i St. Gallen i Schweiz. I rådgivningsgruppen ingår vetenskapsmän från olika ämnesområden och företag inom flera branscher. Gruppen stöder projektet både innehållsmässigt och metodiskt genom regelbunda möten och även via enskilda medlemmars bilaterala samarbete med Kuhne-logistikinstitutet. Med utgångspunkt från perspektiven informationsbeteende, samordning och informationsproduktion undersöks fenomenet "Att skapa nytta genom trafikinformation i godstrafik på väg". Målet är att förklara det hittills begränsade utnyttjandet och det bristfälliga utbudet, identifiera användargrupper och skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring av trafikinformation.

Logistik-V’Info

Projektet LOGISTIK-V'INFO visar hur man genom en tids- och rumsmässig anpassning av transporterna och genom en förutseende förarassistans kan utnyttja förbättringspotentialer för trafik och miljö, och vilka fördelar detta kan medföra för vagnparksägare och lastningsföretag i form av sänkta transportkostnader och högre tillförlitlighet.

Flödet av dynamisk trafikinformation anpassas konsekvent så att det kan utnyttjas i godstransporter på väg och genomförs som exempel för trafikinformation RUHRPILOT. Vid körplaneringen tas hänsyn till tidskurvor så att det blir möjligt att i tid och rum konsekvent undvika hårt belastade områden. Vid ledningen av körningarna kan man genom att dessutom ta hänsyn till aktuell trafikinformation beräkna föreseningar som transportledaren därefter kan reagera optimalt på.

På förarassistanssidan kan momentana eller förväntade trafiksituationer (t.ex. trafikljus eller reaktioner från framförvarande fordon) hjälpa föraren att anpassa körningen energioptimerat till den aktuella situationen.  

X

Användning av cookies

Daimler använder cookies för att göra webbplatsen så bra som möjligt och för att kunna göra fortlöpande förbättringar av webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Du kan läsa mer i informationen om cookies.

Ditt besök på den här webbplatsen registreras nu anonymiserat av en webbanalystjänst. Om du inte vill att detta ska ske klickar du här.

I utgivningstexten finns närmare upplysningar om detta.