FLEETBOARD. FRAMTIDENS LOGISTIKLÖSNINGAR

Prispress, ont om tid, konkurrens, ökade kostnader och färre anställda: Dina problem är vår drivfjäder. Vi anstränger oss för att lösa dina utmaningar. Utifrån denna strategi föds idéer för vår produktutveckling. Med logistikbranschens krav i fokus har vi i egenskap av telematikpionjärer i decennier drivit utvecklingen framåt.

Vi kan dina processer, vi levererar passande lösningar och vi tänker framåt. Detta med hjälp av data i realtid och ett intelligent nätverk av förare, vagnparker och uppdrag. Dra nytta av vårt kunnande och öka potentialen hos din vagnpark tillsammans med oss. Vi driver logistiken framåt. Se till att vara en del i detta!

Fleetboard för bussar

Vill du minska bränsleförbrukningen och slitaget samt optimera din vagnpark? Då behöver du korrekta och exakta data från vägen. Fleetboard Buss har tagits fram särskilt för busspecifik vagnparksadministration. Mer information